nieuws

Hoekstra wijst plannen voor afwijkend model Volksbank niet direct af

Financiële planning 4594

Minister van Financiën Wopke Hoekstra wil serieus kijken naar de ambities van de Volksbank om een maatschappelijke bank te worden. Dat zegt hij in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het proces naar verzelfstandiging. De Volksbank heeft plannen om het economisch en juridisch eigendom te scheiden. Klanten zouden dan ook een stem krijgen in het beleid van de bank.

Hoekstra wijst plannen voor afwijkend model Volksbank niet direct af

Hoekstra kondigt aan om samen met de stichting die hem adviseert (NLFI) en de toezichthouders onderzoek te zullen doen naar de mogelijke scenario’s als de Volksbank wordt overgenomen, fuseert of naar de beurs gebracht wordt. “Bij elk van de verzelfstandigingsopties wil ik […] kijken naar mogelijkheden om invulling te geven aan het borgen van het maatschappelijke karakter van de bank na verzelfstandiging”, schrijft Hoekstra aan de Kamer.

Haalbaar en wenselijk

Hoekstra noemt vier punten die hij zal toetsen aan haalbaarheid en wenselijkheid:

  • Het verankeren van de maatschappelijke rol van de Volksbank in de statuten van de bank.
  • Het certificeren van aandelen of het oprichten van een stichting ter bescherming van de identiteit en strategische continuïteit van de bank.
  • Het actief betrekken van andere belanghebbenden dan aandeelhouders bij de besluitvorming binnen de bank.
  • Het verlenen van stemrecht op de aandeelhoudersvergadering aan andere belanghebbenden dan de kapitaalinvesteerders.

Aantrekkelijk

Hoekstra laat in de brief doorschemeren zeker niet tegen elke prijs een nutsbank na te streven. De financiële stabiliteit is van groot belang, maar ook de vraag of de Volksbank een verleidelijke investering blijft voor beleggers. “Voor het zelfstandig uitoefenen van de strategie is ook de attractiviteit van het model voor investeerders van belang: om een voorspoedige verzelfstandiging mogelijk te maken en een faire prijs te ontvangen dient er voldoende vraag van kapitaalverschaffers te zijn”, zegt de minister.

Nutsbank

De Volksbank wil zich met de labels SNS, RegioBank, BLG Wonen en ASN Bank profileren als nutsbank, met simpele producten als betalen, sparen en hypotheken voor de Nederlandse markt als pijlers. Volgens Hoekstra maakt dat de bank echter extra kwetsbaar voor de lage rentestanden. “Ik vind het daarom belangrijk dat de Volksbank werkt aan verdere mogelijkheden tot optimalisering van zijn bedrijfsmodel, zoals diversificatie van inkomsten en een kostenverlaging.”

Afwijkend model

Het NLFI zal in het najaar van 2020 een nieuwe rapportage maken over de mogelijkheid om de Volksbank te verzelfstandigen. Daarin zullen ook de resultaten van het onderzoek naar de toekomstopties staan.

Hoekstra noemt het van cruciaal belang dat de bank straks klaar is voor een terugkeer naar de markt en dat strategische keuzes zorgvuldig worden gemaakt. “Dit is des te meer van belang als gekozen wordt voor een model dat afwijkt van wat gebruikelijk is in de markt. Ik wil te allen tijde voorkomen dat de staat over een aantal jaren opnieuw financiële steun moet verlenen aan een bank om overeind te kunnen blijven.”

Reageer op dit artikel