nieuws

Overkreditering Volksbank door inkomen bejaarde ouders mee te rekenen blijft zonder gevolgen

Financiële planning 2844

De Volksbank had het inkomen van inwonende ouders van 81 en 75 jaar niet mogen meerekenen bij het verstrekken van een hypotheek. Dat oordeelt de rechtbank Midden-Nederland in een zaak over overkreditering. De geëiste schadevergoeding komt er niet, omdat het risico – overlijden en daarmee het wegvallen van inkomen – zich niet heeft voorgedaan.

Overkreditering Volksbank door inkomen bejaarde ouders mee te rekenen blijft zonder gevolgen

Volgens de eiser in deze rechtszaak had de Volksbank haar en haar toenmalige echtgenoot in 2004 en 2005 nooit een hypotheek van 490.000 euro en twee persoonlijke leningen van samen 50.000 euro mogen verstrekken. Ze stelt dat het gezinsinkomen slechts recht gaf op een kleine drie ton. Slechts door het inkomen van de inwonende ouders mee te rekenen was een hogere hypotheek mogelijk.

Te hoge lasten

Dat inkomen mocht echter niet meegerekend worden, vindt de vrouw. Haar vader was op het moment dat de hypotheek werd verstrekt 81 jaar, haar moeder 75. Door hun inkomen in aanmerking te nemen, ontstond er een reëel risico op overkreditering op de relatief korte termijn, aldus de vrouw. Als de ouders zouden overlijden, zou het inkomen wegvallen. Voor het stel zouden de hypotheeklasten dan te hoog worden.

Baanverlies en scheiding

De rechtbank Midden-Nederland is het daarmee eens, maar wijst een schadevergoeding af. “Tussen het handelen van Volksbank en de door eiseres gestelde schade bestaat geen causaal verband”, aldus de uitspraak. Het genoemde risico – overlijden en wegvallen van het inkomen van de ouders – heeft zich niet voorgedaan.

De vrouw kwam wel in betalingsproblemen, maar dat kwam volgens de uitspraak doordat haar echtgenoot in 2007 haar baan kwijtraakte en het stel in 2009 ging scheiden. De eerste betalingsachterstand ontstond in 2009.

Life events opvangen

De vrouw voerde ook aan dat de Volksbank haar zorgplicht heeft geschonden doordat de maandelijkse hypotheeklasten alleen konden worden betaald als “er niets zou gebeuren”. “Life events moet je kunnen opvangen”, betoogde haar advocaat. De rechtbank verwees die stelling naar de prullenbank. “De zorgplicht van de bank houdt niet in dat zij alleen een financiering mag verschaffen als de daaraan verbonden maandlasten ook kunnen worden betaald als het salaris van een van de geldleners wegvalt.”

Reageer op dit artikel