nieuws

Hypotheker: Woningmarktprobleem verschuift van Randstad naar provincie

Financiële planning 1413

Het aantal hypotheektransacties in het derde kwartaal van 2019 ligt 10 procent hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Hypotheker duidt dat op een stabilisatie van de huizenmarkt. De keten ziet echter dat die trend niet geld voor de middelgrote steden. Volgens de Hypotheker is er nu ook in steden buiten de Randstad sprake van een oververhitte woningmarkt.

Hypotheker: Woningmarktprobleem verschuift van Randstad naar provincie

Amsterdam was altijd het toonbeeld van de oververhitte markt, maar de stad kende slechts een afname van 3 procent in het aantal gesloten hypotheken. In het nabijgelegen Haarlem is de situatie een stuk slechter: het aantal hypotheektransacties liep ten opzichte van 2018 met 30,9 procent terug.

Uit balans

Buiten de Randstad neemt de druk op de steden ook toe. De Hypotheker noemt Groningen (-11,1%), Eindhoven (-20,5%), Zwolle (-22,5%) en Leeuwarden (-22,8%) waar vraag en aanbod fors uit balans zijn geraakt. Veel kopers wijken volgens de hypotheekketen uit naar vinexsteden als Nieuwegein en Zoetermeer.

Nieuwbouw

Nieuwbouw in en rond de steden ligt dus volgens Hypotheker-directeur Michel van den Akker voor de hand. Projecten komen echter mede door de stikstofproblematiek moeilijk van de grond. “We dringen er daarom bij het kabinet op aan op korte termijn met een oplossing voor de woningbouw te komen, omdat de gevolgen hiervan van in de komende twee tot drie jaar blijven doorwerken”, aldus Van den Akker.

Reageer op dit artikel