nieuws

‘Adviseur moet klant informeren over vervallen ORV-verplichting bestaande NHG-hypotheek’

Financiële planning 8513

Financieel adviseurs en geldverstrekkers moeten bij hun klanten die een hypotheek met NHG-garantie hebben onder de aandacht brengen dat de ORV-verplichting vervalt. Bureau DFO wijst zijn cliënten erop dat zij hiertoe verplicht zijn op grond van de Wft en ook in civielrechtelijke zin.

‘Adviseur moet klant informeren over vervallen ORV-verplichting bestaande NHG-hypotheek’

NHG-bestuurder Carla Muters meldde in een interview met de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) dat de ORV-verplichting gaat vervallen voor mensen met een bestaande hypotheek met NHG-garantie. Bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek met NHG-garantie geldt die verplichting al niet meer sinds 1 januari 2018.

Wezenlijke wijziging

Volgens DFO doen adviseurs en geldverstrekkers er goed aan om klanten actief te informeren. “Op grond van artikel 4:20 Wft zijn aanbieder en adviseur verplicht de consument te informeren over wezenlijke wijzigingen, die zijn ontstaan nadat het product tot stand is gekomen.” Het vervallen van de ORV-verplichting is volgens Bureau DFO te bestempelen als een wezenlijke wijziging.

Opdracht

Ook vanuit civielrechtelijk oogpunt is het in de optiek van Bureau DFO aan te bevelen klanten te informeren. “De rechtsverhouding tussen consument en financieel adviseur is te kwalificeren als een overeenkomst van opdracht, zoals bedoeld in artikel 7:400 BW.” Wanneer een adviseur en zijn klant niet precies hebben vastgelegd wat in het kader van de overeenkomst van elkaar mag worden verwacht, dan mag volgens Bureau DFO van een redelijk handelend en bekwaam adviseur worden verwacht dat die met informatie over de brug komt.

Kifid

Bureau DFO verwacht dat de civiele rechter en de geschillencommissie van Kifid ervan uitgaan dat van adviseurs in relatie tot de gewijzigde NHG-regelgeving mag worden verwacht dat zij hun bestaande klanten van informatie voorzien. Verder zouden adviseurs klanten ook moeten attenderen op de mogelijkheid de verpanding te laten vervallen, maar de ORV te laten bestaan, waarbij de uitkering rechtstreeks ten goede komt aan de nabestaanden. Een derde aspect waar Kifid en de rechter in de optiek van Bureau DFO waarde aan hechten is dat de adviseur “zijn klanten behoedt voor een te lichtvaardig en onverantwoord besluit om de ORV te staken omdat de NHG dit niet langer vereist”.

Schadevergoeding

Bureau DFO waarschuwt ervoor dat het niet-informeren van klanten op termijn tot gevolg kan hebben dat “de adviseur het risico loopt door de consument te worden aangesproken tot betaling van een schadevergoeding die dan, in de beleving van de consument, zal bestaan uit de onnodig betaalde premie voor de ORV sinds het vervallen van de verplichting”.

Reageer op dit artikel