nieuws

Viisi: ‘Ruil afschaffing hypotheekrenteaftrek uit tegen aanpak scheefhuren’

Financiële planning 2836

Schrap het huurprijsplafond voor woningbouwcorporaties, introduceer een nieuwe vorm van erfpacht, belast het daadwerkelijk rendement dat beleggers halen op woningen, schaf de renteaftrek af voor alle nieuwe hypotheken en vervang objectsubsidie door inkomenssubsidie om scheefhuren tegen te gaan. Met die maatregelen daagt hypotheekadviesbedrijf Viisi de politiek uit om de woningmarkt vlot te trekken.

Viisi: ‘Ruil afschaffing hypotheekrenteaftrek uit tegen aanpak scheefhuren’

Viisi beschrijft de maatregelen in een deltaplan Woningmarkt. Het discussiestuk doet een appel aan de politiek: installeer een commissie met leden van alle belangrijke partijen die achter gesloten deuren duurzame oplossingen vinden voor de problemen op de woningmarkt. “Actie is vereist om de woningmarkt weer vlot te trekken.”

Prijsplafond

Allereerst wil de hypotheekadviseur woningbouwcorporaties in ere herstellen. Er moet meer gebouwd worden en alleen corporaties zijn volgens het deltaplan in staat de benodigde grote aantallen nieuwe woningen te bouwen. Op dit moment worden ze echter beperkt door een prijsplafond. Zij mogen nu alleen woningen bouwen waarvan de maximale huurinkomsten 720,42 euro per maand zijn.

Alles boven die grens wordt overgelaten aan particulieren en de institutionele markt en dat heeft volgens het adviesbedrijf geleid tot de huidige oververhitte woningmarkt. “Waarom zouden we niet de woningbouwcorporaties uit het verdomhoekje halen, de prijsgrens afschaffen en hen in staat stellen om ook te bouwen voor huren boven de 720,42 euro per maand?”, aldus het deltaplan.

Erfpacht

Dat oppert ook een nieuwe vorm van erfpacht. Gemeenten of zelfs de landelijke overheid worden dan eigendom van de bouwgrond, waardoor betaalbare nieuwbouw mogelijk wordt. Die maatregel gaat speculatie tegen, heeft een prijsdempend effect én zorgt voor een stabiele bron van inkomsten voor de gemeentelijke of Nederlandse schatkist die aan alle burgers ten goede komt.

Derde maatregel die Viisi ter discussie wil stellen is de belasting van het daadwerkelijk rendement bij beleggingen in vastgoed. “Zou het niet – los van het feit dat huizen aan de koopmarkt onttrokken worden – correcter en eerlijker zijn om beleggers over het daadwerkelijke rendement te belasten, in plaats van een fictieve som te hanteren?”, schrijft de adviesketen.

Afschaffing renteaftrek

De afschaffing van de hypotheekrenteaftrek gaat volgens het deltaplan te langzaam. Volgens Viisi is de huidige historisch lage rente een uitgelezen kans om dat te versnellen. Het deltaplan pleit ervoor de renteaftrek af te schaffen voor alle nieuwe hypotheken. Dat kan gecompenseerd worden met belastingverlagingen en -vereenvoudigingen.

Geen objectsubsidie, maar inkomenssubsidie

Vijfde en laatste maatregel in het discussiestuk is de aanpak van scheefhuren of scheefwonen. Huursubsidie zou volgens het plan niet meer gebonden moeten zijn aan een huurwoning in een bepaalde prijsklasse, maar enkel aan het inkomen van degene die de subsidie krijgt. “Over het algemeen zullen mensen het rechtvaardig vinden dat als inkomens stijgen, mensen niet meer voor subsidie in aanmerking komen, of dat de hoogte van de tegemoetkoming afneemt. Indien er per huurcategorie voldoende – modernere, energiezuinigere – woningen beschikbaar zijn, zullen mensen automatisch verhuizen. Of de nieuwe woning een huur- of koopwoning is, is in dit kader niet eens zo relevant. Als het doel, mobiliteit op de woningmarkt, maar bereikt wordt.”

Politieke stokpaardjes

Deze laatste twee maatregelen zijn prima politiek tegen elkaar uit te ruilen, laat Tom van der Lubbe, de schrijver van het deltaplan, weten. “Hypotheekrenteaftrek is een stokpaardje van rechts, scheefhuren van links”, aldus de medeoprichter van Viisi. “Dat kan tegen elkaar uitgeruild worden. Het grote probleem is dat er nog te weinig woningen zijn. Dat moet eerst opgelost worden.”

Van der Lubbe zegt al enthousiaste reacties te krijgen op het deltaplan, zowel uit de wetenschap als de financiële sector. “Ze noemen het verhelderend en een verademing er eens niet gezegd wordt wat er allemaal niet kan. Dit is echt bedoeld als discussiestuk voor een complete aanpak.”

Reageer op dit artikel