nieuws

‘Overheid moet limiet stellen aan woningaankoop door investeerders’

Financiële planning 860

De overheid moet als het aan 65% van de Nederlanders ligt een limiet stellen aan het aantal huizen dat investeerders en beleggers mogen verhuren en verkopen. Bovendien vindt ruim 80% dat de overheid ervoor moet zorgen dat er meer huur- en koophuizen worden gebouwd.

‘Overheid moet limiet stellen aan woningaankoop door investeerders’

Dit blijkt uit onderzoek vanViisi onder ruim duizend Nederlanders. De hypotheekadviseur concludeert uit de onderzoeksresultaten dat het erop lijkt dat het merendeel van de Nederlanders de macht van investeerders te groot vindt.

Woningbezit

Het hypotheekadviesbedrijf baseert zich op een onderzoek van de Volkskrant onder de driehonderd grootste huiseigenaren. Daaruit is naar voren gekomen dat het woningbezit van particuliere verhuurders met 22 procent is gestegen en dat van woningbouwcorporaties met 5 procent is afgenomen. Dit komt voornamelijk doordat corporaties geen woningen duurder dan €720,42 mogen verhuren, waardoor zij hun duurdere woningen verkopen. Particulieren en beleggers kopen juist steeds meer bij.

Vrije sector

Door het stijgende aandeel van deze particulieren lopen de huurprijzen in de vrije sector steeds verder op en kunnen veel mensen deze woningen niet meer betalen. Driekwart van de ondervraagden is er voorstander van dat de huurprijzen voor een periode van vijf jaar worden bevroren. Dit is een maatregel die Berlijn treft met ingang van 2020 om huurders te beschermen tegen verdere prijsstijgingen.

Verantwoordelijkheid

“Deze resultaten laten zien hoe wanhopig Nederlanders zijn en hoe zeer zij verwachten dat de overheid verantwoordelijkheid neemt. Het bevriezen van huren en het afschaffen van de vrije verhuur zijn echter geen oplossingen”, aldus Tom van der Lubbe, medeoprichter van Viisi. “De 100 miljoen die de overheid wil uittrekken om de woningcorporaties te stimuleren meer te bouwen, is een stap in de goede richting. Zij kunnen namelijk als enige onafhankelijk van conjunctuurcycli bouwen. Het is echter bij lange na niet genoeg.”

Reageer op dit artikel