nieuws

FFP vreest negatieve impact nieuwe box 3-regels op pensioenaanvulling

Financiële planning 2496 PA

De nieuwe belastingregels rondom sparen en beleggen kunnen consumenten aanzetten tot de keuze voor een beleggingsprofiel dat niet bij hen past. Daarvoor waarschuwt de Federatie van Financieel Planners (FFP) in een brief aan staatssecretaris Menno Snel van Financiën.

FFP vreest negatieve impact nieuwe box 3-regels op pensioenaanvulling

Vorige week kondigde de staatssecretaris aan de tarieven uit box-3 om te willen gooien. Volgens zijn voorlopige berekeningen wordt in het nieuwe fiscale model de eerste 440.000 euro van mensen die alleen spaargeld hebben belastingvrij. Er gaat gerekend worden met een rendement op sparen van 0,09% en er geldt een belastingvrije drempel van 400 euro.

Voor kleine beleggers blijven de eerste 30.000 euro net als nu vrij van belasting. Daarboven gaan ze 33% belasting betalen over het rendement. Snel is van plan te rekenen met een fictief rendement van 5,33%. Ook hiervoor geldt een heffingsvrije drempel van 400 euro.

Te dominante factor

De beroepsvereniging van financieel planners vraagt de staatssecretaris het voorstel te heroverwegen. Volgens de FFP is de verhouding tussen de spaar- en beleggingscategorieën onevenwichtig.  “Met name het punt dat defensieve beleggingen in het voorstel relatief zwaar worden belast. Hierdoor wordt het fiscale stelsel een te dominante factor bij het bepalen van de beleggingsmix”, schrijft de belangenvereniging aan Snel.

Sparen of offensief beleggen

Volgens de FFP worden consumenten hierdoor gestimuleerd om een groter deel van hun inleg te gaan sparen of een groter deel offensief te beleggen. Dat zou niet kunnen passen bij het beleggingsprofiel. Financiële doelen worden daardoor mogelijk niet gehaald of niet op tijd bereikt. “Dit kan grote consequenties hebben met name voor de pensioenaanvulling”, aldus de financieel planners.

Lenen aan je kind

Vooral gezinnen uit de middenklasse met een vermogen van 60.000 euro worden geraakt, schrijft FFP. “Voor hen wordt een verantwoorde en effectieve vermogensopbouw heel lastig. We moeten ons realiseren dat deze groep belastingbetalers in de praktijk ook voor andere opties kiest dan beleggen. Lenen aan je kind voor de koop van een huis, betekent een vordering op je zoon of dochter. De marktconforme rente is 2,5%, het fictief inkomen voor de ouders bedraagt straks 5,33%.”

Neutraal uitgangspunt

De financieel planners doen een dringend beroep op Snel zijn regeling nog eens kritisch tegen het licht te houden. Ze zijn bang dat er anders een mismatch ontstaat. “FFP pleit er daarom voor om de heffing in te richten op basis van een neutraal uitgangspunt waarbij in elke categorie het werkelijke rendement wordt belast. Hierdoor ontstaat een level playing field tussen de verschillende assetklassen.”

Reageer op dit artikel