nieuws

Banken spraken inmiddels met 60.000 consumenten om ‘Aflossingsblij’

Financiële planning 1542

Sinds de start van de campagne Aflossingsblij hebben banken 60.000 mensen gesproken over de toekomstige betaalbaarheid van hun hypotheek. Nog eens 30.000 klanten gebruikten online tools om zichzelf te toetsen. Dat blijkt uit een evaluatie van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De branchevereniging meldt dat ook het Verbond van Verzekeraars zich dit jaar aansluit bij de campagne.

Banken spraken inmiddels met 60.000 consumenten om ‘Aflossingsblij’

De NVB is tevreden met de cijfers. Bij ruim de helft van de mensen met wie ze contact hadden, bleek dat er geen problemen waren om de hypotheek na de looptijd af te lossen of te verlengen. Voor 25.000 klanten was de conclusie dat maatregelen noodzakelijk zijn. Daarvan hebben 6.000 mensen die maatregelen inmiddels getroffen.

Handelingsperspectief

Ongeveer 9.000 klanten gaven aan op dit moment niet te kunnen of niet te willen handelen. Volgens de NVB gaan banken de komende periode aan de slag om deze mensen een handelingsperspectief te bieden.

Geen contact

Het aantal mensen dat benaderd is vanwege mogelijke problemen met hun aflossingsvrije hypotheek, ligt veel hoger. In totaal zochten de banken contact met 350.000 klanten, onder wie 265.000 consumenten die al waren geïdentificeerd als een verhoogd risico. Op basis van de mensen met wie al een gesprek gevoerd is, schat de NVB dat er nog eens enkele tienduizenden klanten zijn voor wie de hypotheek daadwerkelijk een probleem wordt.

Voortzetting campagne

De campagne Aflossingsblij wordt vanaf 1 oktober voortgezet, nu ook met medewerking van het Verbond. Volgens de NVB wordt het accent van de actie verlegd van bewustwording, naar het motiveren om in actie te komen.

Reageer op dit artikel