nieuws

Rechtbank: aflossingen hypotheek verrekenen met investering verbouwing

Financiële planning 27273

De rechtbank in Rotterdam heeft uitspraak gedaan in een zaak tussen twee ex-geliefden. De twee moeten de aflossingen van 212.000 euro van de vrouw op hun hypotheek volledig verrekenen met de investeringen door de man voor de verbouwing de woning.

Rechtbank: aflossingen hypotheek verrekenen met investering verbouwing

Een vrouw en de man waren op 1 maart 2001 gemeenschappelijk eigenaar, ieder voor de helft, van een woning in Utrecht. De koopsom: 1.225.000 guldens. De aanschaf van de woning werd gefinancierd met een hypothecaire geldlening bij de ING. De man en de vrouw sloten geen samenlevingsovereenkomst.

Afzonderlijke etage

Uit de relatie is op 24 november 2002 een dochter geboren. De vrouw ging niet direct na aanschaf, maar per augustus 2005 in de woning wonen. Daarbij betrokken de man en vrouw ieder een  afzonderlijke etage. De vrouw was eerst nog eigenaar van een andere woning. Deze verkocht  zij met winst. Van de overwaarde wendde zij een bedrag van 212.000 euro aan om gedeeltelijk af te lossen op de hypothecaire geldlening die rust op de woning. De aflossing van 212.000 euro vond niet ineens plaats maar in deeltermijnen verspreid over meerdere jaren.

Kort geding

De samenwoners gaan uit elkaar en zetten de woning te koop. Ze verkopen het huis voor 1.500.000 euro. Bij de verkoop boeken ze dus een overwaarde. De man spande een kort geding aan tegen de vrouw omdat de vrouw niet instemde met verdeling van de overwaarde in de helft. Ze gaat onder druk van dit  kort geding alsnog akkoord met de verdeling. Maar onder voorbehoud van haar recht om van de man een bedrag terug te vorderen dat hij volgens haar verschuldigd is vanwege haar aflossing van 212.000 euro.

Volledig verrekend

De rechtbank in Rotterdam doet als volgt uitspraak: De door vrouw gedane aflossingen van 212.000 euro op de hypotheek worden volledig verrekend met (niet in euro’s bepaalde maar wel zeer substantiële) investeringen door de man voor de verbouwing de woning. Deze verbouwing leidde tot een waardestijging van 300 procent waar ook de vrouw voor haar helft van meeprofiteert.

De man kan zijn investering in de verbouwing weliswaar niet aantonen, maar de 300 procent stijging is volgens de rechter niet volledig toe te schrijven aan de normale waardeontwikkeling.

Verdeling kosten

Ook overweegt de rechtbank dat partijen een stilzwijgende overeenkomst hadden over de verdeling van de kosten van de gemeenschappelijke huishoudingen en de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige. Beiden mogen hier niet op terugkomen. De rechtbank oordeelt ook dat beide partijen hun eigen proceskosten moeten betalen.

Reageer op dit artikel