nieuws

Ollongren: ‘Geen eenduidig beeld van positie starters op woningmarkt’

Financiële planning 1963

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren onderzoekt de rol van beleggers op de woningmarkt en hun invloed op de positie van starters die een koophuis zoeken. In antwoord op Kamervragen van PvdA’er Henk Nijboer zegt ze dat er geen eenduidig beeld bestaat van starters. Nog deze zomer is ze van plan de Tweede Kamer te informeren over de uitkomst van deze onderzoeken.

Ollongren: ‘Geen eenduidig beeld van positie starters op woningmarkt’

Nijboer vraagt Ollongren of ze kan erkennen dat er sprake is van woningnood in Nederland en of het inmiddels tijd is voor onorthodoxe maatregelen. Dat wil ze niet. Ollongren erkent dat er regionaal grote tekorten zijn en dat met name groepen die minder sterk op de woningmarkt staan, daar last van hebben. Daarmee doelt ze niet per se op starters, zo blijkt uit haar latere beantwoording van de vragen.

Kloof

“Landelijk blijft het aantal starters redelijk stabiel en starters die willen kopen slagen er vaker in dan vroeger om hun verhuiswens te realiseren. Ook zijn koopstarters de afgelopen jaren een minder groot deel van hun inkomen gaan besteden aan woonlasten”, schrijft Ollongren. Desalniettemin ziet ze wel dat kloof tussen de gemiddelde verkoopprijs en de gemiddelde startershypotheek groter wordt.

Besparing

Volgens Ollongren blijft ze de toegankelijkheid van de woningmarkt voor starters daarom nauw in de gaten houden. Als voorbeeld van wat ze voor starters gedaan heeft, noemt ze de verlaging van de NHG-premie en de verhoging van de kostengrens. Per 1 januari bedraagt de NHG-premie niet meer 1 maar 0,9 procent van de koopprijs. Bij een maximale hypotheek binnen de NHG-normen is dat een besparing van 290 euro.

Reageer op dit artikel