nieuws

Nieuwe standaard voor regie op persoonlijke gegevens

Financiële planning 1033

Er is een nieuwe nationale standaard om de uitwisseling van persoonlijke financiële gegevens te bevorderen onder regie van de burger. Aan de wieg hiervan staat de Stichting Financieel Paspoort, die samen met enkele partners de Gegevensstandaard Persoonlijke Financiën (GPF) heeft ontwikkeld.

Nieuwe standaard voor regie op persoonlijke gegevens

De GPF is een zogeheten horizontale standaard (over sectoren heen) met waar mogelijk verwijzingen naar bestaande standaarden uit het werkveld. De standaard vormt een hulpmiddel voor partijen die financiële gegevens vragen aan het individu, zoals financieel adviseurs. Daarbij maken ze duidelijk welk antwoord uit welke bron zij bij welke vraag verwachten. De standaard GPF zorgt voor een eenvoudige herkenning van uitgewisselde gegevens en maakt de geautomatiseerde verwerking hiervan mogelijk.

Bestaande initiatieven

Tevens biedt de standaard de mogelijkheid om per domein te bepalen welke gegevens minimaal noodzakelijk zijn voor een bepaald proces. Hierdoor wordt het individu geholpen niet meer dan noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen. SIVI creëert een platform om hierover per domein, zoals financieel advies of het aanvragen van toeslagen, afspraken te maken. Hierbij wordt samenwerking gezocht met bestaande initiatieven en werkwijzen.

Financiële APK

De GPF-standaard is volgens de initiatiefnemer van toegevoegde waarde bij bijvoorbeeld het laten uitvoeren van een Financiële APK of het laten opstellen van een Persoonlijk Financieel Plan. Tevens kan die worden gebruikt wanneer een consument informatie inwint bij de aanvraag van een hypotheek of individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar ook bij het inwinnen van advies bij life events zoals de aankoop van een huis, trouwen, gezinsuitbreiding, overlijden of pensioen.

Adviesprocessen

De toegevoegde waarde ligt volgens de stichting vooral in het laagdrempelig onder regie van het individu verzamelen van digitale gegevens over zijn/haar financiële situatie. Hierdoor worden onder andere financiële adviesprocessen versneld en efficiënter.

Reageer op dit artikel