nieuws

Huishoudens zetten welvaartsgroei in voor aflossing hypotheek

Financiële planning 1972

De economie van Nederland groeit harder dan de consumptie van huishoudens. Het CBS becijferde dat tussen 2008 en 2018 het bbp toenam met 9,3 procent, terwijl de consumptie van huishoudens groeide met 4,3 procent. Volgens de statistici komt dat niet omdat huishoudens een minder groot deel van het bbp ontvangen, maar omdat meer geld wordt uitgegeven aan het aflossen van de hypotheek.

Huishoudens zetten welvaartsgroei in voor aflossing hypotheek

Het inkomen dat huishoudens beschikbaar hebben voor consumptie, steeg even snel als het bbp. Dat betekent dat de vrije besparingen, het geld dat overgehouden wordt na consumptie-uitgaven, behoorlijk zijn gestegen in de laatste tien jaar. Het CBS constateert dat investeringen van consumenten geen significante wijzingen laten zien. Aan de schuldenkant is er wel een verandering zichtbaar. De totale hypotheekschuld nam af.

Verklaring

Het saldo van opgenomen en afgeloste woninghypotheken was in 2018 20 miljard euro lager dan tien jaar eerder. “Het lagere saldo van de woninghypotheken is dan ook de belangrijkste verklaring voor de hogere besparingen en het achterblijven van de consumptie bij de economische groei”, schrijft het CBS.

Spaarhypotheken

Het CBS schrijft de afname van het saldo niet alleen toe aan het schrappen van de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe aflossingsvrije hypotheken, maar ook aan de prikkels van geldverstrekkers om af te lossen, “bijvoorbeeld door de rente te verlagen als de schuld-marktwaardeverhouding daalt. […] Daarnaast speelt een rol dat de eerste spaarhypotheken, die in de jaren tachtig werden afgesloten, in de periode vanaf 2015 afliepen.”

Reageer op dit artikel