nieuws

Nieuwe wet moet machtsbalans franchisenemer en keten herstellen

Financiële planning 1323

Hypotheekketens en andere franchiseformules moeten de rechten en plichten tussen franchisegevers en -nemers meer in balans brengen. Daarmee komen franchisehouders sterker te staan in hun verhouding met de keten. Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming.

Nieuwe wet moet machtsbalans franchisenemer en keten herstellen

De nieuwe Franchisewet, die vandaag door de bewindslieden naar de Raad van State is gestuurd, beoogt franchisenemers beter te beschermen. Franchisegevers worden onder andere verplicht om nog voor het aangaan van een overeenkomst meer informatie te delen over omzetpotentieel van de beoogde franchisenemer.

Instemmingsrecht

Als een hypotheekketen of andere franchisegever zijn formule wil aanpassen, moet een absolute meerderheid van de franchisenemers hiermee instemmen. Datzelfde geldt bij wijziging van de financiële afspraken.

Het wetsvoorstel bevat ook afspraken over beëindiging van het contract. Een concurrentiebeding mag niet langer lopen dan een jaar. Zo’n beding mag bovendien alleen de regio omvatten die de franchisenemer op grond van de overeenkomst mocht bedienen.

Bescherming

“Dit wetsvoorstel is noodzakelijk om de samenwerking tussen de franchisegever en de franchisenemer in goede banen te leiden en zo de machtsbalans tussen franchisegevers en franchisenemers te herstellen en bescherming te bieden aan deze franchisenemers”, zegt staatssecretaris Keijzer in een persbericht. Ze verwacht het voorstel eind van dit jaar naar de Tweede Kamer te sturen.

Reageer op dit artikel