nieuws

Nieuwe hypotheekobligatie moet buitenlandse investeerder naar Nederland lokken

Financiële planning 1645

Dynamic Credit heeft van de AFM toestemming gekregen om een nieuw type hypotheekobligatie op de markt te brengen. De obligatie is bedoeld voor institutionele beleggers die wel in de Nederlandse hypotheekmarkt willen investeren, maar liever geen losse leningen op de balans hebben staan. Volgens Dynamic Credit, eigenaar van hypotheeklabel bijBouwe, is het een aanvulling op de bestaande securitisaties, pandbrieven, hypotheekfondsen en directe investeringen in leningen.

Nieuwe hypotheekobligatie moet buitenlandse investeerder naar Nederland lokken

Volgens portefeuillbeheerder Jasper Koops onderscheidt de Dynamic Credit Mortgage Bond zich vooral in de verhandelbaarheid van andere instrumenten. “Stel dat je als verzekeraar wil investeren in hypotheken. Dan krijg je die lening voor lening op je balans. Je hebt dus meer administratieve handelingen en ze zijn moeilijker te verhandelen. Om dat op te lossen hebben wij er een obligatie omheen geplakt.”

Securitisaties

Dat lijkt op securitisaties, een beleggingsproduct waarin ook meerdere hypotheken verpakt zijn in een obligatie. Volgens Koops zijn er echter belangrijke verschillen. “Securitisaties hebben meestal een looptijd van vijf tot zeven jaar en ze zijn onderverdeeld in tranches met verschillende risico’s. Dat hebben wij allemaal niet. De Mortgage Bond loopt dertig jaar en wordt niet getrancheerd.”

Neerwaartse druk

Voor consumenten heeft het verhandelen van de leningen geen gevolgen omdat de zorgplicht bij Dynamic Credit zal blijven liggen. Net als bij andere hypotheekproducten heeft de eigenaar van de obligatie geen invloed op het rentebeleid van het hypotheeklabel. “Er is geen enkele druk richting ons om de rente te verhogen en er is funding voor de gehele looptijd van de lening. De beschikbaarheid van meer funding zal eerder resulteren in een neerwaartse druk op de rentes”, verwacht Koops.

Buitenlandse beleggers

Dynamic Credit wil met de Mortgage Bond vooral buitenlandse institutionele beleggers verleiden om in de Nederlandse hypotheekmarkt te investeren. “Dit is met name interessant voor partijen die langlopende verplichtingen hebben. Denk aan pensioenfondsen en verzekeraars. We hebben gemerkt dat vooral buitenlandse beleggers minder bereid zijn om op leningniveau te administreren en behoefte hebben aan verhandelbaarheid. Die drempel hopen we zo te verlagen”, zegt Koops.

Reageer op dit artikel