nieuws

Meer koopwoningen in de verhuur

Financiële planning 1567

In 2017 kwamen bijna 100.000 woningen die geen eigendom waren van een woningcorporatie in gebruik als huurwoning. Dit waren allemaal voormalige koopwoningen. Ook werden 73.000 niet-corporatiewoningen onttrokken aan de huurmarkt. Het gaat hier om huizen die koopwoning werden met de eigenaar als bewoner.

Meer koopwoningen in de verhuur

Dat blijkt uit onderzoek van het CBS naar eigendomsmutaties op de woningmarkt. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van binnenlandse zaken.

Verschuivingen

Eigendomsmutaties zijn verschuivingen van woningen tussen de eigendomscategorieën: koop, huurwoningen van corporaties en huurwoningen die niet in eigendom zijn van corporaties (overige verhuur). Bij deze laatste groep gaat het om woningen met als eigenaar een particulier, bedrijf of institutionele belegger.

1 januari

Om te bepalen of er sprake is van een eigendomsmutatie, wordt de situatie van een woning op 1 januari vergeleken met de situatie op 1 januari een jaar eerder. De grootste stromen op de woningmarkt betreffen mutaties van koopwoningen naar overige huurwoningen, en andersom.

Overige verhuur

Vooral het aantal koopwoningen dat naar overige verhuur gaat is de laatste jaren toegenomen. In 2014 ging het om ruim 62.000 voormalige koopwoningen die te huur kwamen, in 2017 was dat aantal gestegen tot bijna 100.000. De stroom andersom, niet-corporatie huurwoningen die koopwoningen werden, nam ook toe, maar wel minder hard.

Grote steden

Meer gedetailleerde informatie over verhuurders is over 2017 niet beschikbaar, wel over 2016. In dat jaar kwamen 78.000 koopwoningen op de markt als overige huurwoningen. Circa 90 procent daarvan is van particulieren. Dat wil zeggen dat de eigenaar een natuurlijke persoon is en geen bedrijf of institutionele belegger. Van deze particuliere huurwoningen stond 18% in één van de vier grote steden.

Reageer op dit artikel