nieuws

Duurhuurders melden zich massaal voor proef huurverklaring

Financiële planning 1498

BLG Wonen heeft inmiddels duizend aanmeldingen gekregen van zogeheten duurhuurders om mee te doen aan de proef met de huurverklaring. In september start de hypotheekverstrekker hiermee.

Duurhuurders melden zich massaal voor proef huurverklaring

In mei kondigde BLG Wonen de proef onder financieel adviseurs en huurders aan om hiermee de woonlasten van duurhuurders te verlagen. Wanneer zij een huurverklaring hebben kunnen ze gemakkelijker een hypotheek krijgen. Nu krijgen ze die vaak niet, omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen om een lening te krijgen voor de woningaankoop, terwijl ze met een hypotheek juist goedkoper uit zijn.

Duurhuurproblematiek

“Het is duidelijk dat de duurhuurproblematiek een groot probleem is”, zegt BLG-directeur Frank Soede. “Op dit moment hebben ruim 1 miljoen huurders hoge woonlasten; voor de particuliere huursector is de woonquote zelfs gemiddeld 42,6% van het besteedbaar inkomen. De duurhuurder voelt zich vaak gevangen in zijn huurwoning terwijl hij liever wil kopen. Met de huurverklaring willen we de woningmarkt toegankelijker maken voor deze duurhuurders.”

Financieel adviseur

Alle duurhuurders die zich hebben aangemeld ontvangen in september van BLG Wonen meer informatie over de huurverklaring. Aan de hand van hun situatie en wensen wordt ze in contact gebracht met een van de onafhankelijke financieel adviseurs, die deelnemen aan de proef.

Met de pilot toetst BLG Wonen de werking en het proces van de huurverklaring bij 40 duurhuurders en hun adviseur. Binnen de huidige hypotheekregels kan onder voorwaarden worden afgeweken van de standaardhypotheekregels. Voorwaarde is dat dit leidt tot een verantwoorde financiering.

Explainruimte

Of die ruimte er is wordt steeds per klant beoordeeld. Deze zogenoemde explainruimte wordt in de praktijk, mede door onduidelijkheid over de mogelijkheden, beperkt gebruikt. De huurverklaring is een specificering van de explainruimte voor situaties van huur naar koop, waarbij de duurhuurder in het verleden gedragen huurlasten als extra onderbouwing kan opvoeren.

Reageer op dit artikel