nieuws

DFO: Neem in adviesdossier duidelijk op waarom klant afziet van ORV

Financiële planning 1537

Een goede adviseur moet bij de vraag of een ORV wenselijk is bij het aangaan van de hypotheek ook de vraag betrekken welke kansen de langstlevende partner heeft op nieuwe woonruimte. En als een klant tegen advies van de adviseur een ORV afwijst moet dat goed worden gedocumenteerd. Anders geldt dat binnen de Wft als een advies om geen ORV af te sluiten. Dat schrijft bureau DFO in een nieuwsbrief aan adviseurs.

DFO: Neem in adviesdossier duidelijk op waarom klant afziet van ORV

Bureau DFO noemt het onjuist om bij het advies om wel of geen ORV af te sluiten enkel de vraag te betrekken of het overlijden van een van de partners ertoe leidt dat de ander, na eventuele (gedwongen) verkoop van de woning, met een restschuld blijft zitten. Een goede adviseur beantwoordt volgens het bureau ook de vraag of de achterblijvende partner kansen heeft op nieuwe woonruimte na verkoop van de woning waar de hypotheek op rust.

In veel gevallen zijn die kansen beperkt. Vaak komt de langstlevende partner niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Is dat wel het geval, dan zijn er lange wachttijden. Met een beperkt arbeidsinkomen en zorg voor kinderen is een huis kopen vaak evenmin mogelijk. Huren in de vrije sector is voor de meesten ook geen optie, schetst DFO.

Duidelijk vastleggen

Volgens DFO is het voorstelbaar dat een consument afziet van een ORV, omdat hij “een volstrekt verkeerd idee heeft wat de kosten van ‘een levensverzekering’ zijn”. Als een adviseur vertelt dat de maandelijkse kosten minder zijn dan tien euro, en wat de impact kan zijn van een overlijden op de woonsituatie van de partner, is het al minder voorstelbaar dat iemand aangeeft dat risico te aanvaarden.

Gebeurt dat toch, dan moet het adviesdossier duidelijkheid geven waarom de consument tot die afweging is gekomen. DFO: “Vervolgens zal de adviseur nadrukkelijk moeten motiveren en vastleggen dat hij het niet eens is met deze afweging wanneer hij wil voorkomen dat in de toekomst gesteld kan worden dat het besluit van de consument om geen overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, zijn advies was.”

Geen motivatie betekent advies om geen ORV te sluiten

De nieuwsbrief waarschuwt dat een hypotheekadviesdossier waarin enkel is vermeld dat de consument een ORV niet nodig vindt, in het kader van de Wft wordt beschouwd als een advies om geen ORV af te sluiten.

“Ook wanneer de klant in de ogen van de adviseur een onverstandig besluit neemt, maar de adviseur hierover geen gesprek voert met de consument en de consument dus in de veronderstelling kan verkeren dat de adviseur het met het besluit van de consument eens is, beschouwt de AFM dit als een advies in de zin van de Wft”, aldus DFO.

Reageer op dit artikel