nieuws

WOZ- en marktwaarde woningen gaan gelijk op

Financiële planning 1420

De WOZ-waarden die gemeenten jaarlijks voor woningen vaststellen lopen in de pas met de waardeontwikkelingen op de woningmarkt. Dat blijkt uit onderzoek van de Waarderingskamer en het Kadaster.

WOZ- en marktwaarde woningen gaan gelijk op

De Waarderingskamer en het Kadaster onderzochten ruim 800.000 woningverkopen tussen 2012 en 2017. Doel hiervan was om vast te stellen in welke mate gemeenten erin slagen de WOZ-waarde marktconform vast te stellen. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van internationale onderzoeksnormen.

Marktconform

De Waarderingskamer en het Kadaster concluderen dat de WOZ-waardebepaling marktconform was en dat de WOZ-taxaties de waardeontwikkelingen in de onderzoeksperiode 2012-2017 goed volgen. Er is bij geen enkele gemeente sprake geweest van een systematische over- of onderwaardering van woningen.

Niet-verkochten huizen

Ook de WOZ-waarden van woningen die niet werden verkocht zijn in lijn met de marktwaarden. Hiervoor zijn de WOZ-waarden van verkochte woningen vergeleken met die van niet-verkochte woningen. De WOZ-waarden van niet-verkochte woningen liggen wel enkele procenten lager. Er is hier echter geen sprake van systematische onderwaardering. Bij niet-verkochte woningen komt het effect van stijgende marktwaarden soms enkele maanden trager in de WOZ-waarde tot uitdrukking.

Huurwoningen

De verhouding tussen de waarden van niet-verkochte particuliere woningen en huurwoningen is ook constant. Dit betekent dat de WOZ-waarden van woningen in eigendom van woningcorporaties en andere grootschalige verhuurders zich goed verhouden ten opzichte van de marktwaarde van deze woningen.

Reageer op dit artikel