nieuws

Verzekeraars zijn klaar met activatieprogramma woekerpolissen

Financiële planning 1436

Alle klanten met een woekerpolis zijn inmiddels door hun verzekeraar geactiveerd. Dat blijkt uit het AFM-verslag van de eindcontrole waar minister van Financiën Wopke Hoekstra vandaag de Tweede Kamer over heeft geïnformeerd. Activatie wil overigens niet zeggen dat iedereen ook gereageerd heeft, 9 procent van de polishouders heeft ondanks inspanningen van de verzekeraar niet gereageerd.

Verzekeraars zijn klaar met activatieprogramma woekerpolissen

Vorig jaar waren op een aantal polissen na alle consumenten met een hypotheek- of pensioengebonden beleggingsverzekering al geactiveerd. Inmiddels heeft de AFM ook de controle afgerond voor alle andere beleggingsverzekeringen, zoals spaarplannen en studieverzekeringen. Uit het AFM-rapport blijkt dat 80 procent van de klanten een bewuste keuze heeft gemaakt over hun beleggingsverzekering. In totaal gaat het om ruim twee miljoen polissen.

Bewuste keuze

De grootste groep (40%) koos voor afkoop van de beleggingsverzekering. Voor ruim een kwart (27%) was niets doen de bewuste keuze. 13 procent koos voor het aanpassen of premievrij maken van de verzekering. Van 11 procent is alleen bekend dat ze conform de wettelijke eisen geïnformeerd zijn over hun mogelijkheden. De laatste 9 procent werd niet bereikt.

Aangroei

De AFM heeft met de 19 verzekeraars afgesproken dat zij zich zullen blijven inzetten voor klanten met een woekerpolis. Als de verwachte aangroei van het vermogen in de verzekering lager is dan de toekomstige premie-inleg, dan moet de verzekeraar binnen zes maanden een passende oplossing bieden aan klanten die nog niet zijn bereikt of die nog geen weloverwogen keuze hebben gemaakt. 

Loket

Als klanten zich in een schrijnende situatie bevinden, moeten verzekeraars zich inspannen om tot een coulante oplossing te komen. Het loket hersteladvies beleggingsverzekeringen blijft nog tot en met augustus open. Het hersteladvies is gratis.

Reageer op dit artikel