nieuws

Verzekeraars haken aan bij campagne ‘aflossingsblij’

Financiële planning 1185

De campagne ‘Word ook aflossingsblij’, gestart door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), krijgt in het najaar een vervolg. Daarvoor sluit ook het Verbond van Verzekeraars zich aan.

Verzekeraars haken aan bij campagne ‘aflossingsblij’

Volgens beide organisaties heeft de campagne veel mensen aangezet om na te denken over de toekomstige betaalbaarheid van hun hypotheek, ook op de langere termijn, als bijvoorbeeld de renteaftrek vervalt en het inkomen door pensionering lager is. “Om ervoor te zorgen dat klanten niet voor financiële verrassingen komen te staan die nu al te voorzien zijn, benaderen banken en verzekeraars/adviseurs actief hun klanten om de toekomstige betaalbaarheid in kaart te brengen. Hierdoor kunnen klanten zo nodig en waar mogelijk tijdig maatregelen nemen om zorgeloos te kunnen blijven wonen.”

Accent op maatregelen

De campagne is op 1 oktober vorig jaar gestart om mensen met een aflossingsvrije hypotheek bewust te maken van hun financiële situatie aan het einde van de looptijd. “Voor veel mensen geldt dat zij nu al maatregelen treffen om de hypotheek terug te betalen of dat ze weten dat ze aan het einde van de looptijd voldoende inkomen hebben om de lasten van hun hypotheek te kunnen blijven dragen. Maar er zijn ook mensen die niet sparen of waarbij het inkomen, bijvoorbeeld door pensionering, onvoldoende is voor een nieuwe hypotheek.” In het vervolg van de campagne ligt het accent ook op de mogelijkheden die deze groep heeft om tijdig maatregelen te nemen. Voorbeelden daarvan zijn de hypotheek omzetten, gaan sparen of aflossen.

Reageer op dit artikel