nieuws

Renteaftrekverleden gaat bijna nooit over naar partner; staatssecretaris Snel geeft duidelijkheid

Financiële planning 4452

Er is werk aan de winkel voor financieel adviseurs nu staatssecretaris Menno Snel van Financiën antwoord heeft gegeven op de vraag of bij een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen het renteaftrekverleden voor de helft overgaat naar de andere partner. Omdat dat maar in een zeer beperkt aantal gevallen aan de orde is, moeten adviseurs veel vaker maatwerk leveren om naheffingen en aansprakelijkheidskwesties te voorkomen.

Renteaftrekverleden gaat bijna nooit over naar partner; staatssecretaris Snel geeft duidelijkheid

Sinds 2018 is het nieuwe huwelijksvermogensrecht van kracht. Dit betekent dat de bezittingen en schulden van iedereen die na 31 december 2017 trouwt of is getrouwd niet meer automatisch tot de ‘gemeenschap’ behoren. Voorheen was dat wel het geval.

Renteaftrekverleden

Bij financieel adviseur en blogger op Iex.nl, Jos Koets, riep de nieuwe wettelijke regeling de vraag op wat er gebeurt met het renteaftrekverleden van beide partners. Hij heeft de Vaste Kamercommissie van Financiën ertoe aangezet om de staatssecretaris te vragen hier uitleg over te geven; niet in de laatste plaats omdat volgens Koets de Belastingdienst ook geen helderheid kon geven.

Interpretatie wetgeving

Duidelijk was al wel dat het nieuwe huwelijksvermogensrecht gevolgen heeft voor de duur en hoogte van de maximale hypotheekrenteaftrek. Echter bleef voor Koets onduidelijk hoe de wetgeving exact moet worden geïnterpreteerd.

Fiscaal begrip

Snel stelt in de beantwoording van de Kamervragen dat het renteaftrekverleden een fiscaal begrip is en geen civielrechtelijk begrip. “Als de fiscale wetgever wil dat een boedelmenging krachtens huwelijk ook fiscale gevolgen heeft voor het renteaftrekverleden, dan moet dat expliciet geregeld worden in de wet.”

Concreet betekent dit dat voor het bepalen van de renteaftrek in beginsel de wettelijke tegeling van toepassing is en de eigenwoningschuld (EWS) en/of eigenwoningreserve (EWR) bepalend is/zijn voor de hoogte en duur van de renteaftrek.
Voor partners die voor hun huwelijk al een koophuis hebben (gehad) betekent dit dat ze een eigenwoningreserve of -schuld hebben opgebouwd en al een aantal jaren hypotheekrenteaftrek hebben genoten van de maximaal dertig jaar die geldt sinds de Wet inkomstenbelasting 2001 (IB 2001).

Escape mogelijk

Overigens is wel een escape mogelijk in de vorm van het zogeheten goedkeurend besluit. De partners tekenen er dan voor dat de helft van het eigenwoningverleden naar elkaar wordt overgeheveld. Dit leidt, bijvoorbeeld in het geval van een eerdere schenking tot een box 3-schuld bezitting voor de een en een box 3-aanspraak voor de ander.

“Je moet bij je belastingaangifte een keuze maken uit de wettelijke regeling of het goedkeurend besluit; alleen is er nergens de mogelijkheid om het goedkeurend besluit aan te vinken”, aldus Koets.

Maximale renteaftrek

Voordeel van het goedkeurend besluit is dat gebruikgemaakt kan worden van de maximale renteaftrek. Nadeel is echter dat bij een scheiding degene die het meeste heeft ingebracht uiteindelijk aan het kortste eind trekt.

Reageer op dit artikel