nieuws

Overleg Adfiz en OvFD met banken over aflossingsvrij geklapt

Financiële planning 7739

De samenwerking tussen brancheorganisatie Adfiz, OvFD, Vereniging van Banken (NVB) en het Verbond van Verzekeraars over het dossier-aflossingsvrij is geklapt. De banken zijn uit het overleg gestapt.

Overleg Adfiz en OvFD met banken over aflossingsvrij geklapt

Volgens Adfiz is het niet mogelijk gebleken om generiek afspraken te maken voor de gehele sector. “Daarom gaan geldverstrekkers individueel verder om  de reeds bestaande individuele afspraken met adviseurs mogelijk te herijken.”

Klantbenadering

Brancheorganisaties Adfiz en OvFD traden vorig najaar in gesprek met de NVB en het verbond over de klantbenadering van consumenten met een aflossingsvrije hypotheek. Het gezamenlijke doel, zo meldde Adfiz destijds, was dat klanten die een hypotheek sloten bij een adviseur, nu ook door hun adviseur geactiveerd worden. Het overleg was een initiatief van de NVB.

Efficiënte aanpak

Afspraken over een uniforme invulling van de samenwerking dragen volgens de brancheorganisatie enorm bij aan een efficiënte aanpak. Daarbij gaat het niet alleen om klantbenadering, maar ook om het delen van klantgegevens en de onderlinge terugkoppeling. Een gezamenlijke aanpak is van belang, omdat adviseurs met veel verschillende geldverstrekkers samenwerken.

Adviseurs ondersteunen

Adfiz en OvFD gaan nu zelf adviseurs ondersteunen om “op een zo efficiënt mogelijke manier invulling te geven aan hun klantbenadering in dit dossier. Aangezien actuele klantgegevens cruciaal zijn voor een goede klantbenadering, roepen Adfiz en OvFD individuele banken op om in ieder geval deze gegevens te delen.” Adfiz noemt het een “gemiste kans dat de banken afzien van uniforme efficiënte samenwerking”.

AFM

In november werd bekend dat de AFM banken heeft opgedragen om alle klanten met een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek te benaderen en inzicht te geven in mogelijke oplossingen voor risico’s die ze lopen. De groepen met het potentieel hoogste toekomstige betaalbaarheidsrisico moet zelfs uiterlijk 1 juli 2019 in staat zijn gesteld om een bewuste keuze te maken.

Onafhankelijk adviseur

“De AFM spreekt de banken als geldverstrekker aan op hun aanpak, maar de onafhankelijk adviseur staat het dichtst bij de klant en kent de situatie van de klant het beste”, stelt Adfiz. “Gezien de inspanning die vaak nodig blijkt om klanten met een aflossingsvrije hypotheek te activeren is de adviseur in de beste positie om de klant in beweging te krijgen. Bovendien is de onafhankelijk adviseur bij uitstek uitgerust om de aflossingsvrije hypotheek te beschouwen vanuit de totale financiële situatie van de klant.

Reageer op dit artikel