nieuws

Ollongren: Huurdersverklaring BLG nuttige pilot voor meer maatwerk

Financiële planning 1630

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren kijkt met interesse naar de uitkomsten van de duurhuurderspilot van BLG Wonen. Een testgroep van mensen die jarenlang een hoge huur kunnen betalen maar voor een koopwoning net tekort komen, kunnen met zo’n aanvullende huurdersverklaring toch een geschikte woning kopen. De AFM reageerde eerder afwijzend op de pilot, maar in antwoord op Kamervragen is Ollongren aanmerkelijk positiever.

Ollongren: Huurdersverklaring BLG nuttige pilot voor meer maatwerk

Volgens Ollongren wordt er binnen het Platform Hypotheken regelmatig gesproken over huurders van wie de huur hoger is dan de maximaal toegestande hypotheeklast. “Individueel maatwerk kan in deze situaties verantwoord zijn, mits dit goed onderbouwd wordt en naar de gehele financiële situatie gekeken wordt. De pilot Huurverklaring van BLG Wonen kan bijdragen aan het verbeteren van de mogelijkheden voor verantwoord maatwerk aan deze groep”, schrijft Ollongren in antwoord op vragen van PVV’ers Tony van Dijck en Alexander Kops.

Geen belemmering

De minister stelt dat de huidige huurlasten goed gebruikt kunnen worden als onderbouwing bij een maatwerkdossier. Anderzijds zegt Ollongren ook dat uit bijeenkomsten van het Platform tot dusverre niet gebleken is dat inkomensnormen een belemmering vormen voor huurders die willen doorstromen naar een koopwoning. De minister heeft BLG daarom gevraagd om de uitkomsten van de pilot met haar te delen. De AFM was onlangs aanmerkelijk negatiever: “Het feit dat je een huurwoning kunt betalen, wil dus niet meteen zeggen dat je ook een koopwoning kunt betalen”, zei een woordvoerder tegen het AD.

Commerciële afwegingen

Van Dijck en Kops vragen de minister ook waarom er door geldverstrekkers niet vaker gebruik wordt gemaakt van de ‘explain-mogelijkheid.’ Ollongren noemt een aantal redenen en zegt dat het vaak te maken heeft met commerciële afwegingen van de aanbieders. Terughoudendheid uit angst om beboet te worden voor overkreditering wordt door de minister niet als oorzaak genoemd.

Reageer op dit artikel