nieuws

‘Verduurzaming levert hogere woningwaarde op’

Financiële planning 1563

Verduurzaming kan ervoor zorgen dat een huis in waarde stijgt. Een beter energielabel levert in sommige gevallen een waardevermeerdering op van 16%. Dat geldt echter niet voor elke stad in Nederland.

‘Verduurzaming levert hogere woningwaarde op’

Altum AI, leverancier van vastgoeddata aan onder meer verzekeraars en banken, heeft onderzoek gedaan naar de invloed van het energielabel op de waarde van woningen in de twintig grootste steden van Nederland.

Energielabel A

De onderzoekers hebben in beeld gebracht hoeveel procent de woningwaarde gemiddeld stijgt wanneer het huidige energielabel naar energielabel A gaat. Of de woningwaarde stijgt en zo ja met welke waarde blijkt sterk afhankelijk van de locatie.

In Amsterdam loont het nauwelijks om van energielabel B of C naar A naar te gaan. De  woningwaarde stijgt dan met maximaal 2,21%. Pas bij een flinke investering, namelijk door van energielabel F of G naar A te gaan, stijgt de waarde significant, met ruim 7%. De relatief beperkte impact van het energielabel op de woningwaarde in Amsterdam heeft met de onder druk staande woningmarkt in de hoofdstad te maken.

Energielasten

Andere factoren, zoals locatie, overschaduwen daar de impact van het energielabel. Ondanks de beperkte stijging van de woningwaarde loont verduurzamen nog steeds in veel gevallen. Bij een sprong van G naar A, gecombineerd met de daling van de maandelijkse energielasten, loont verduurzaming in veel gevallen binnen drie jaar.

Rotterdam en Den Haag zijn slecht vergelijkbaar met Amsterdam als het gaat om verduurzaming. In Rotterdam betekent een verbetering van het energielabel E naar A een stijging van 8,49% van de woningwaarde. In Den Haag kan een maximale verduurzaming, van G naar A, zelfs een woningwaardestijging van bijna 14% teweegbrengen.

Enschade koploper

Enschede blijkt koploper. Wie hier een woning met energielabel G heeft, maakt de grootste kans op een stijging van de woningwaarde. Die kan oplopen tot 16,43%. Buiten de Randstad is het effect van verduurzamen groot, zeker bij een grote ‘labelsprong’. Zo leidt in Tilburg een maximale verduurzaming, van energielabel G naar energielabel A tot een woningwaardestijging van 14,76%, in Maastricht is dit 13,74% en in Apeldoorn 11,54%.

Aanbod duurzame woningen

Altum AI verwacht dat de woningwaardestijging door verduurzaming aanhoudt, omdat sprake is van een toenemende vraag naar duurzame(re) woningen in combinatie met een relatief beperkt aanbod van woningen met een energielabel A.  Andersom kan waardedaling bij niet verduurzamen in de toekomst ook niet uitgesloten worden, volgens de onderzoekers.

Reageer op dit artikel