nieuws

IG&H: Grootste krimp hypotheekmarkt sinds 2013

Financiële planning 2331

De hypotheekomzet is in het eerste kwartaal van 2019 met 9,6% gekrompen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2018. Belangrijkste oorzaak hiervan is een sterke daling van het aantal verstrekte hypotheken, schrijft consultancybureau IG&H in de Hypotheekupdate. De hypotheeksom stijgt wel door, maar minder hard dan in voorgaande jaren. Banken winnen weer marktaandeel onder starters.

IG&H: Grootste krimp hypotheekmarkt sinds 2013

De hypotheekomzet in het eerste kwartaal van 2019 bedroeg in totaal bijna € 22 miljard. Dat betekent een daling van bijna 10% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018 en de grootste sinds 2013. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018 was de daling zelfs 22,8%. Voorgaande jaren was de daling in het eerste kwartaal deels te verklaren door een verlaging van de maximale loan-to-value op de jaargrens en de extra groei in het vierde kwartaal die dit compenseerde. Daarvan is in dit jaar geen sprake, constateert IG&H.

Trendbreuk

“De sterke daling die we nu zien is echt een trendbreuk na jarenlange groei. Zowel het relatief beperkte woningaanbod als de lastige positie van starters zijn daar debet aan”, zegt banking consultant Joppe Smit van IG&H. Volgens hem is er inmiddels ook sprake van een grote afname van het aantal oversluiters. “In 2018 was deze groep nog verantwoordelijk voor de groei van de hypotheekmarkt.”

De sterkste daling in het aantal verstrekte hypotheken in het eerste kwartaal vindt plaats onder starters (-27%) en doorstromers (-26%). Bij oversluiters is de daling -19%. In totaal werden er 69.000 hypotheken afgesloten in januari, februari en maart. Dat is het laagste aantal sinds het tweede kwartaal van 2016. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal krimpt het aantal hypotheken met 24%, vergeleken met het eerste kwartaal van 2018 zakt de markt 14% in.

Hypotheeksom in aankoopmarkt stabiel

De gemiddelde hypotheeksom bedroeg in het eerste kwartaal van dit jaar €316.000. Dat is 5,2% hoger dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Deze groei wordt voornamelijk veroorzaakt door de sterk stijgende hypotheeksom voor oversluiters. In de aankoopmarkt blijft de gemiddelde hypotheeksom nagenoeg constant. Volgens IG&H is de groei van de gemiddelde hypotheeksom sinds 2014 niet zo laag geweest.

Groei banken door starters

Banken zagen hun marktaandeel in het eerste kwartaal met 2 procentpunt groeien tot 64,1%. Ook regiepartijen groeien. Hun marktaandeel neemt met 1 procentpunt toe tot 18,3%. Verzekeraars en buitenlandse partijen zien juist marktaandeel (respectievelijk 7,7% en 2,9%) verdampen.

Banken danken de groei vooral aan starters. Waar in het voorgaande kwartaal hun marktaandeel nog het grootst was onder doorstromers, is het aandeel nu weer het grootst onder starters op de woningmarkt.

Komt u op 25 juni naar am:hypotheken?

De hypotheekmarkt is niet meer los te zien van het onderwerp duurzaamheid. De aankoop van een huis wordt gezien als hét moment om over duurzaamheid na te denken. Terecht? Helga van Leur, metereoloog, praat hierover op event am:hypotheken.

Tijdens dit compleet vernieuwde event am:hypotheken dineert u met hypotheekspecialisten en wordt u bijgepraat op diverse terreinen. Zo krijgt u een inkijkje in een van de belangrijkste websites in dit domein: Funda. Wat zijn de plannen van de Head of Strategy & Business Development?

Maar ook de Autoriteit Financiële Markten is van de partij. Vorig jaar experimenteerde de toezichthouder met vouchers om het betaalgedrag van consumenten te beïnvloeden. Wat zijn de resultaten en wat is het vervolg?

Meer informatie en aanmelden: hypotheken.amweb.nl

 

Reageer op dit artikel