nieuws

Hypotheekshop: ‘Privacywetgeving belet intermediair in uitvoering nazorg’

Financiële planning 1888

De Hypotheekshop ziet dat toezichthouders AFM en DNB hun aandacht steeds verder aan het verleggen zijn naar nazorg. De adviesketen juicht dat toe, maar in het weekbericht zet het ook kanttekeningen bij de ontwikkeling. Met het oog op de dossiers aflossingsvrij, verduurzaming en vergrijzing is een betere inbedding van nazorg volgens hen goed. Maar, zegt Hypotheekshop, “zolang de onduidelijkheid op een aantal vlakken echter blijft bestaan, is een succesvolle implementatie niet mogelijk.”

Hypotheekshop: ‘Privacywetgeving belet intermediair in uitvoering nazorg’

De toezichthouders hebben volgens de Hypotheekshop aangegeven dat het intermediair vanwege de dominante rol in de distributie een belangrijke rol speelt in de nazorg. “Des te opmerkelijker dat het intermediair op dit ogenblik niet direct wordt betrokken bij het organiseren van dat onderhoud in het kader van ‘aflossingsblij’.”

Flinterdun

De AFM heeft de verantwoordelijkheid voor het activeren en bij de aanbieders neergelegd. Volgens de Hypotheekshop is het kosteloos informeren van de klant echter sturend. “Omdat het onderscheid tussen informeren en adviseren in de praktijk flinterdun is, lijkt de vraag gerechtigd wie de zorgplicht van het intermediair overneemt als die buiten het beheer wordt gehouden. Verschil in interpretatie van de privacywetgeving door juristen van aanbieders lijkt bovendien het delen van de benodigde gegevens (leningdata, correspondentie, situatie van de klant) met het intermediair in de weg te staan. Dit belet het intermediair in het uitvoeren van nazorg.”

Level playing field

“Tot slot blijkt er geen sprake van een level playing field als het intermediair op grond van de Wft voor mutaties een (verkort) adviestraject moet volgen, waarvoor zij uiteraard kosten in rekening brengt”, schrijft de adviesketen. “Deze verplichting geldt evenwel niet voor aanbieders. Consumenten worden hierdoor als het ware gestimuleerd om af te zien van advies.”

Advieszorgplicht

Voor een betere omschrijving van nazorg wettelijk kan worden geregeld, is er volgens de Hypotheekshop ook een betere omschrijving van het begrip nodig. “Als de gewenste nazorg daarentegen in samenwerking tussen wetgever (minister van Financiën, Autoriteit Persoonsgegevens), aanbieders en intermediair wordt ingericht – met een advieszorgplicht voor het intermediair en een bemiddelings-/beheerzorgplicht plus informatieverplichting richting het intermediair voor de aanbieder – is de nakoming gewaarborgd en zijn de verantwoordelijkheden over en weer helder.”

Komt u op 25 juni naar am:hypotheken?

De hypotheekmarkt is niet meer los te zien van het onderwerp duurzaamheid. De aankoop van een huis wordt gezien als hét moment om over duurzaamheid na te denken. Terecht? Helga van Leur, metereoloog, praat hierover op event am:hypotheken.

Tijdens dit compleet vernieuwde event am:hypotheken dineert u met hypotheekspecialisten en wordt u bijgepraat op diverse terreinen. Zo krijgt u een inkijkje in een van de belangrijkste websites in dit domein: Funda. Wat zijn de plannen van de Head of Strategy & Business Development?

Maar ook de Autoriteit Financiële Markten is van de partij. Vorig jaar experimenteerde de toezichthouder met vouchers om het betaalgedrag van consumenten te beïnvloeden. Wat zijn de resultaten en wat is het vervolg?

Meer informatie en aanmelden: hypotheken.amweb.nl

 

Reageer op dit artikel