nieuws

ABN Amro treft regeling met swap-slachtoffer

Financiële planning 1139

ABN Amro zet na tussenkomst van de rechter de kredietverlening voort aan een MKB-onderneming die in 2018 met Swapschade een claim tegen de bank indiende. Dat meldt Swapschade.

ABN Amro treft regeling met swap-slachtoffer

De bank blokkeerde onlangs de betaalrekening van de onderneming om, naar directeur Pieter Lakeman van Swapschade vreesde, aan te sturen op een faillissement. Lakeman spande een kort geding aan om dit te voorkomen. Dat diende vorige maand.

Verlenging krediet

ABN Amro overlegde onder druk van de president van de Amsterdamse rechtbank over verlenging van het krediet en zet de kredietverlening nu in elk geval negen maanden voort. Ook betaalt de bank opgelegde boetes wegens overschrijding van de kredietlimiet terug. Lakeman voert voor het bedrijf en negen andere MKB-ondernemers een procedure tegen de bank en eist gehele vergoeding van hun swapschade, in totaal 8 miljoen euro. Op 5 juni buigt de rechtbank Amsterdam zich over deze zaak.

Als gevolg van het renteswapcontract leed de onderneming volgens Swapschade jarenlang verlies. “Maar nadat de swap medio 2018 was beëindigd, werd weer winst gemaakt. Ondanks de door ABN AMRO veroorzaakte schade voldeed de onderneming aan haar verplichtingen jegens de bank. Desondanks werd de betaalrekening zonder overleg geblokkeerd waardoor een faillissement dreigde.”

Claim van € 1 miljoen

Daarmee zou ABN Amro volgens Lakeman eventueel van de claim van meer dan € 1 miljoen euro verlost zijn. Hij verwacht dat binnen 9 maanden duidelijk is dat de door hem ondersteunde onderneming een swapschadeclaim van 1 miljoen euro op de bank heeft en dan geen krediet meer nodig heeft.

De claim heeft betrekking op de verkoop van renteswapcontracten. Daarbij was in de optiek van Lakeman sprake van onjuiste en onvolledige informatie aan de klant. De rechtbank Amsterdam heeft diverse banken al vaker veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding wegens deze onrechtmatigheden.

Uniform Herstelkader

Lakeman schat de totale schade die MKB-ondernemers in Nederland hebben geleden door renteswap op 14 miljard euro geschat. Op basis van het zogenoemde Uniform Herstelkader ontvangen gedupeerde ondernemers in Nederland gemiddeld een schadevergoeding van 11%; in Engeland bijvoorbeeld wordt de volledige schade gecompenseerd.

Reageer op dit artikel