nieuws

Aantal afgesloten hypotheken met NHG daalt

Financiële planning 778

Steeds minder huishoudens sluiten een hypotheek met NHG af. In het eerste kwartaal van 2019 zijn 12% minder hypotheken afgesloten dan in diezelfde periode een jaar eerder.

Aantal afgesloten hypotheken met NHG daalt

Deze daling is iets groter dan de daling van 9% van het aantal door consumenten aangekochte bestaande woningen dat het Kadaster publiceerde en de daling van 5% van het aantal verkochte nieuwbouwwoningen (inclusief kavels) volgens cijfers van de NVM.

Meer oversluiters

Het aantal oversluiters steeg in de gehele woningmarkt in 2018 met 23%. NHG ziet binnen het NHG -portfolio een stijging van 31,5% in het aantal oversluitingen in 2018. Dit kan verklaard worden door een gebrek aan passend woningaanbod, waardoor eigenaren investeren in de eigen woning. Daarbij wordt vaak meteen de huidige hypotheek vernieuwd.

Extra stimulans

Ook de lage (hypotheek)rentetarieven kan consumenten een extra stimulans geven om over te sluiten. In het eerste kwartaal van 2019 registreerde NHG 5.960 oversluitingen tegenover 4.531 in het eerste kwartaal van 2018.

Verliesdeclaraties

Het aantal verliesdeclaraties dat NHG ontving van geldverstrekkers, is het afgelopen kwartaal ruim gehalveerd ten opzichte van het 1e kwartaal van 2018 (-67%). Deze afname hangt vooral samen met de verder aangetrokken economie en de stijging van huizenprijzen. Hierdoor is de verkoopopbrengst van een woning in steeds meer gevallen voldoende om de hypotheekschulden te kunnen afbetalen.

Reageer op dit artikel