nieuws

‘Startende ondernemer moet zich verplicht oriënteren op arbeidsongeschiktheid’

Financiële planning 1516

Centraal Beheer vindt dat startende ondernemers zich verplicht moeten oriënteren op voorzorgsmaatregelen voor arbeidsongeschiktheid. De financieel dienstverlener doet een oproep aan onder meer de Kamer van Koophandel om starters hier standaard op te wijzen.

‘Startende ondernemer moet zich verplicht oriënteren op arbeidsongeschiktheid’

Uit onderzoek van Centraal Beheer blijkt dat een kwart van de ondernemers niet voorbereid is op arbeidsongeschiktheid. Onder startende ondernemers is dit bijna dubbel zoveel, namelijk 43%. “We weten dat één op de acht ondernemers arbeidsongeschikt wordt. Tegelijkertijd blijkt uit ons onderzoek dat maar liefst de helft  het risico op arbeidsongeschiktheid onderschat”, zegt directeur Jack Hommel van Centraal Beheer. “Ook weten we dat slechts 37% het langer dan 2 jaar financieel kan overbruggen als zij nu arbeidsongeschikt raken.”

Gevolgen arbeidsongeschiktheid

Ondernemers kunnen voor vervelende verrassingen komen te staan als ze zich niet voorbereiden op de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Een voorbeeld dat Centraal Beheer ziet is dat ze hun rekeningen niet meer kunnen betalen, waardoor er extra zorgen bijkomen. “Alleen door je vooraf goed te oriënteren op verschillende voorzorgsmaatregelen, weet je tegen welke problemen je aan kunt lopen. Zo kun je beter beslissen welke risico’s je wel of niet wilt nemen. Als er dan iets gebeurt, ben je goed voorbereid.”

Van de ondernemers die geen voorzorgsmaatregelen voor arbeidsongeschiktheid getroffen hebben, geeft 43% aan dat zij dit heroverwegen op het moment dat dit onderwerp besproken wordt. “Een teken dat het enorm belangrijk is om deze groep continu te blijven informeren over de mogelijkheden en de risico’s.”

Voorzorgsmaatregelen

Centraal Beheer wil dat partijen, zoals de Kamer van Koophandel, startende ondernemers standaard gaan wijzen op de voorzorgsmaatregelen die zij kunnen treffen voor arbeidsongeschiktheid. De Kamer van Koophandel adviseert nu al ondernemers over wat er komt kijken bij het opstarten van een onderneming. Je oriënteren op voorzorgsmaatregelen voor arbeidsongeschiktheid is daarbij een logische aanvulling volgens de financieel dienstverlener.

Daarnaast roept Centraal Beheer ook de aanbieders van de verschillende voorzorgsmaatregelen voor arbeidsongeschiktheid op om actie te ondernemen. Verzekeraars, banken, onafhankelijke adviseurs en andere aanbieders moeten standaard startende ondernemers duidelijk informeren over de mogelijkheden en risico’s omtrent arbeidsongeschiktheid. Hommel: “Zie het als een bijsluiter bij financiële producten voor startende ondernemers rondom arbeidsongeschiktheid. Heb jij je als startende ondernemer voldoende geïnformeerd? Ken je de risico’s? En heb je een voorzorgsmaatregel getroffen? Dit moeten wij met z’n allen continu onder de aandacht blijven brengen bij startende ondernemers.”

Adviesrapport

Zelf introduceert Centraal Beheer het AOV Online Advies, een online adviestool waar ondernemers door een aantal vragen heenlopen en vervolgens een adviesrapport ontvangen, gericht op de situatie van de ondernemer. Hierin staat wat voor soort AOV het beste aansluit bij de situatie van de ondernemer. “De ondernemer kan met dit advies een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bij Centraal Beheer afsluiten, of naar een andere aanbieder gaan”, vervolgt Hommel. “Wat starters ook kiezen, het gaat ons er vooral om dat ze bewuste keuzes maken. Een AOV is niet altijd de beste oplossing. Dus vraag in je netwerk hoe anderen het hebben geregeld, ga naar je bank of onafhankelijke adviseur of maak gebruik van online advies.”

Reageer op dit artikel