nieuws

Nieuwe clausule Bavam biedt dekking voor rekenfout draagplichtovereenkomst

Financiële planning 4722

De Vereende heeft de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor financieel dienstverleners (Bavam-polis) uitgebreid met een clausule die dekking verleent voor verkeerd advies over de draagplichtovereenkomst. Adviseurs kunnen de clausule alleen in de polis laten opnemen als ze een cursus volgen of op een andere manier kunnen aantonen dat ze zo’n overeenkomst kunnen opstellen.

Nieuwe clausule Bavam biedt dekking voor rekenfout draagplichtovereenkomst

Begin dit jaar opperde de Vereende al dat het nieuwe huwelijksvermogensrecht zou kunnen leiden tot aanpassing van de Bavam-polis. Daarin zijn beroepsfouten door het opstellen van een draagplichtovereenkomst niet standaard gedekt. Zo’n overeenkomst wordt opgesteld om vermogens van samenwonenden of gehuwden onder huwelijkse voorwaarden fiscaal van elkaar te scheiden.

Acceptatievragen

Wie toch dekking wil, kan een aparte clausule aanvragen bij de Bavam-polis. Daarin staat dat de bemiddelaar bij financieringen en hypotheken tevens verzekerd is voor beroepsfouten die verband houden met het geven van adviezen op het gebied van de draagplichtovereenkomst. Ook fouten bij het vastleggen van de interne draagplicht tussen klanten zijn verzekerd.

De uitbreiding op de dekking geldt alleen als de adviseur een actueel Wft-diploma Hypotheken heeft. Daarnaast stelt de Vereende een aantal aanvullende acceptatievragen. Aangegeven moet worden wie binnen het kantoor verantwoordelijk is voor het geven van adviezen over de draagplichtovereenkomst. Bovendien wil de Vereende een voorbeeld zien van een opgestelde draagplichtovereenkomst.

Opleiding

Ook vraagt de Vereende welke aanvullende cursussen zijn gevolgd over de draagplichtovereenkomst. De Bavam-verzekeraar heeft inmiddels aangegeven dat adviseurs de extra clausule kunnen krijgen als ze een nieuwe, korte draagplichtopleiding van de ScheidingsDeskundige hebben gevolgd. Volgens manager marketing & acceptatie van de Vereende Bert Sonneveld geldt dat ook voor cursussen die andere opleiders mogelijk gaan aanbieden. Bovendien blijft het mogelijk de clausule in de Bavam-polis op te laten nemen zonder gevolgde cursus. De adviseur moet dan op een andere manier kunnen aantonen over de juiste kennis van de draagplichtovereenkomst te beschikken.

Reageer op dit artikel