nieuws

Kifid berispt trage adviseur, maar consument kan schade niet hardmaken

Financiële planning 3403

Een gescheiden vrouw schakelde in juli 2015 haar hypotheekadviseur in om haar ex-partner te ontslaan uit hoofdelijke aansprakelijkheid. De adviseur uit Schinveld nam daar zo uitgebreid de tijd voor, dat de vrouw anderhalf jaar later maar naar de concurrent stapte om het in orde te maken. De vrouw vond dat de adviseur zijn zorgplicht verzaakt had, en eiste daarom alle extra kosten en misgelopen voordelen terug van de Limburgse adviseur. Kifid gaf haar gelijk, maar kende slechts 100 euro schadevergoeding toe.

Kifid berispt trage adviseur, maar consument kan schade niet hardmaken

Een maand nadat de vrouw het verzoek had ingediend, stuurde ze haar eerste mail over de stand van zaken. De adviseur antwoordde: “Ben er mee bezig, heb een hele waslijst van vragen gekregen van CMIS, inzake het hoofdelijke ontslag. Heb daar recente stukken nodig van jou, maar zal deze opvragen na de vakantie. Rest is klaar kan dat dan samen weg voor eind augustus.” Eind september vraagt de consument opnieuw hoe het ervoor staat. Een week later krijgt de vrouw de in te vullen formulieren.

November

Het is inmiddels bijna november als de adviseur de stukken ook werkelijk opstuurt. Bij de geldverstrekker blijft het verzoek echter liggen, omdat de administratiekosten à 200 euro niet betaald worden. In 2016 neemt de vrouw regelmatig contact op om te vragen naar de voortgang, waarop de adviseur telkens antwoordt dat hij ermee bezig is. Volgens de consument heeft hij nooit gewezen op het openstaande bedrag.

Andere adviseur

In januari 2017 belt de vrouw zelf met CMIS om te vragen waarom het zo lang duurt. Daar krijgt ze te horen dat er nog in te vullen formulieren bij de adviseur liggen. De medewerker vertelt ook dat het haar vrij staat om een andere adviseur in te schakelen voor ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid. De vrouw slaat dat advies niet in de wind. De nieuwe adviseur krijgt het verzoek wel rond. Hij zorgt er meteen voor dat de ORV niet meer op twee namen staat en het kapitaal in de levensverzekering wordt afgelost op de hypotheekschuld. De uitvaartverzekering werd ook beëindigd.

Claim

De vrouw claimt in totaal 4.110 euro. Een bedrag dat onder meer bestaat uit advies- en bemiddelingskosten van geldverstrekker CMIS. Advies en bemiddeling voor het beëindigen van de levensverzekering bij Aegon het verschil in hypotheeklasten, het teveel betaalde bedrag voor de ORV en zes kwartalen uitvaartverzekering.

Zorgplicht

Kifid stelde de vrouw in het gelijk wat betreft het schenden van de zorgplicht. “De Commissie stelt in dit kader voorop dat het in de gegeven omstandigheden tot de taak van de Adviseur behoorde om Consument erop te wijzen dat zij de administratiekosten voor CMIS nog diende te voldoen.” De adviseur claimde dat hij dit meerdere malen vermeld had, maar kon dat niet met mails of gespreksnotities onderbouwen. De vrouw stelde terecht dat ze het direct betaald had, als ze had geweten over de openstaande kosten. Betaling was immers in haar belang.

Geen vergoeding

Wat betreft de vergoeding van kosten, kon Kifid maar weinig toekennen aan de vrouw. De nieuwe adviseur had ook nieuwe diensten verleend die haar lagere maandlasten opleverden, maar dat verzoek had ze nooit aan haar oude adviseur gedaan. Die kosten komen daardoor volgens het Kifid niet voor vergoeding in aanmerking.

Doorberekend

De kosten voor advies- en bemiddeling van de nieuwe adviseur zou de vrouw wel terugbetaald kunnen krijgen, maar de kosten die ze claimde waren doorberekende kosten van Aegon en CMIS. Ook daar zette de geschillencommissie dus een streep door. “Consument is vervolgens in de gelegenheid gesteld aan te tonen dat zij advies- en bemiddelingskosten van de andere hypotheekadviseur voldaan heeft, maar daar is zij niet in geslaagd”, schrijft de commissie in het oordeel.

De teveel betaalde premie voor twee overlijdensrisicoverzekeringen kreeg de vrouw wel terug. Van januari 2016 tot en met mei 2017 maandelijks een bedrag van € 5,90. De totale vergoeding komt daarmee uit op € 100,30. De uitspraak is niet bindend.

Duiding bij uitspraken in de am:kifid-uitsprakenbank

In de am:kifid-uitsprakenbank voorzien advocaten van drie kantoren de Kifid-uitspraken die op am:web zijn gepubliceerd van een juridische toelichting. Dat kan een duiding zijn van het vonnis, of een praktijkles die eruit getrokken kan worden. De database wordt wekelijks aangevuld met nieuwe uitspraken plus duidingen. Ga naar https://kifiduitspraken.amweb.nl/.

Reageer op dit artikel