nieuws

De Hoop lijdt onder afschaffing ORV-plicht voor NHG-hypotheek

Financiële planning 1900

De resultaten van levensverzekeraar De Hoop staan onder druk. Het aantal aanvragen nam in 2018 af met 52 procent. In 2018 werden er 359 nieuwe verzekeringen gesloten, tegen 746 in het jaar ervoor. De herverzekeraar heeft als missie om het aantal levensverzekeringen dat op medische gronden wordt afgewezen tot een minimum te beperken. De afschaffing van de ORV-plicht voor NHG-hypotheken hakt volgens De Hoop daarom stevig in op de productie. De winst daalde van 9,3 miljoen tot 5,8 miljoen euro.

De Hoop lijdt onder afschaffing ORV-plicht voor NHG-hypotheek

De Hoop schrijft in het jaarverslag dat binnen het NHG-segment een sterke daling van het aantal aanvragen heeft plaatsgevonden. “Personen met een verhoogd medisch risico zullen in het algemeen een hogere premie betalen. Het wegvallen van de verplichting om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, lijkt tot gevolg te hebben dat deze verzekering vaker achterwege gelaten wordt bij het aangaan van een hypotheek.”

Adviseur bepalend

De verzekeraar vindt dat een zorgwekkende ontwikkeling omdat juist een ORV voor deze kwetsbare groep van belang is. “De rol van financieel adviseurs is hierin bepalend. Zij zullen hun klanten goed moeten wijzen op de risico’s die zij lopen bij het achterwege laten van een overlijdensrisicoverzekering”, schrijft de directie in het jaarverslag. De NHG schrapte de ORV-plicht juist voor bijvoorbeeld chronisch zieken, omdat deze groep de hypotheekgarantie dan maar achterwege liet. Twee weken geleden liet ook levensverzekeraar Scildon weten last te ondervinden van de afschaffing.

Nieuwe producten

Volgens de directie worden er inmiddels diverse activiteiten ondernomen om de productie weer op peil te krijgen. De herverzekeraar heeft daarom naast individuele verzekeraars ook de volmachten benaderd. “Dit heeft begin 2019 geleid tot een samenwerking met Quantum Leben en TAF, de grootste aanbieder van overlijdensrisicoverzekeringen op de Nederlandse markt.” Volgens het jaarverslag zullen in de eerste helft van dit jaar ook nieuwe productproposities worden onderzocht.

Reageer op dit artikel