nieuws

‘Tonen JKP op websites hypotheekverstrekkers verschilt nogal’

Financiële planning 1781

Er zijn grote verschillen in de wijze waarop hypotheekverstrekkers omgaan met het tonen en berekenen van het Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) op hun website. Hierdoor kunnen consumenten geen goede vergelijking maken als zij zich online oriënteren op aanbieders van hypotheken. Dat komt naar voren uit onderzoek van adviesbureau Fortrum.

‘Tonen JKP op websites hypotheekverstrekkers verschilt nogal’

Bij de implementatie van de Mortgage Credit Directive (MCD) in 2016 is veel aandacht besteed aan het JKP, dat consumenten in staat moet stellen om precontractueel aanbiedingen met elkaar te vergelijken. Hieronder worden in elk geval het rente-aanbod en het bindend aanbod verstaan. Maar ook de website van de hypotheekverstrekker moet het JKP bevatten als deze is te kwalificeren als reclame-uiting.

Definitie reclame-uiting

De afhankelijkheid van de definitie reclame-uiting zorgt er volgens director Michel van der Sluis van Fortrum voor dat het voor consumenten onmogelijk is om tijdens de online oriëntatiefase aanbieders goed met elkaar te vergelijken op basis van het JKP. “Doen consumenten dit wel, dan leidt dat mogelijk tot verkeerde keuzes”, aldus Van der Sluis.

Hij geeft aan dat de definitie reclame-uiting multi-interpretabel is, waardoor hypotheekverstrekkers deze niet allemaal op dezelfde manier uitvoeren. Dat heeft weer gevolgen voor de online vergelijkbaarheid van hypotheekrentes.

Uitgangspunten verschillen

Ook de uitgangspunten die gebruikt worden voor het berekenen van het JKP verschillen, zo blijkt uit het onderzoek. Er zijn verschillen vastgesteld in de gehanteerde hoogte van de hypotheek en kosten voor advies, bemiddeling, taxatie, inschrijving Kadaster, NHG en verplichte verzekeringen zoals een opstalverzekering. Ook zijn er websites waarbij onduidelijk is welke uitgangspunten gehanteerd zijn bij het berekenen van het JKP.

De onderzoekers geven een aantal adviezen om ervoor te zorgen dat consumenten betere vergelijkingen kunnen maken. Zo zou de AFM bijvoorbeeld kunnen eisen dat rentepagina’s altijd JKP’s moeten tonen. Ook kan de AFM bepalen welke uitgangspunten gehanteerd moeten worden, zodat JKP’s daadwerkelijk te vergelijken zijn. Nu staat in de Beleidsregel informatieverstrekking van de AFM dat een hypotheekverstrekker per webpagina zelf moet beoordelen of deze voldoet aan de kwalificatie reclame-uiting.

Eenvoudiger kosten vergelijken

Ander advies is dat aanbieders de uitgangspunten altijd direct vindbaar moeten maken voor de lezer. Van der Sluis: “Consumenten kunnen hierdoor al tijdens de oriëntatiefase eenvoudiger de kosten en dus aanbieders van hypotheken met elkaar vergelijken. Ook ontstaat er een level playing field tussen hypotheekverstrekkers. Nu neemt de een erg veel moeite om het netjes te doen, terwijl de ander (sterk) achterblijft”.

Reageer op dit artikel