nieuws

Onderzoek: ‘Extra aflossen met pensioenpremie geen aantrekkelijke optie’

Financiële planning 4097

Pensioenpremies inzetten voor extra aflossingen op de hypotheek zullen weinig huishoudens echt aantrekkelijk vinden. Dat concluderen onderzoekers van de Amsterdam School of Real Estate in een nieuw rapport. De LTV en de woonlasten zullen in de eerste jaren dalen, maar dat weegt niet op tegen het lagere inkomen na pensionering.

Onderzoek: ‘Extra aflossen met pensioenpremie geen aantrekkelijke optie’

Onderzoekers Frans Schilder, Sascha van Hoogdalem, Jacob de Vries en Johan Conijn van de Amsterdam School of Real Estate onderzoeken in hun rapport ‘Aflossen of opbouwen’ de mogelijke rol van pensioenpremies bij het versneld aflossen van de hypotheekschuld. Het is namelijk niet ondenkbaar dat in een nieuw pensioenstelsel pensioenpremies ook gebruikt kunnen worden voor andere vormen van vermogensopbouw. Het eigenwoningbezit is dan een voor de hand liggend alternatief.

Betaalbaarheid en weerstand

Twee vragen zetten de onderzoekers in hun rapport centraal. Draagt het versneld aflossen van de hypotheek door inzet van pensioenpremies bij aan de betaalbaarheid van het wonen? Zorgt het versneld aflossen van de hypotheek met pensioenpremies voor een grotere financiële weerstand van huishoudens bij schokken in woningprijzen?

Beide vragen beantwoordt het rapport met ‘ja’. Het vermogensrisico dat starters op de woningmarkt lopen wordt verminderd door het versneld aflossen van de hypotheek. “De LTV van eigenaren-bewoners die hun hypotheek met pensioenpremies versneld aflossen is lager dan de LTV van huishoudens die dat niet doen.” Dat voordeel is volgens het rapport wel beperkt, omdat alle starters aflossen.

Daling inkomen na pensionering

Ook het besteedbaar inkomen van huishoudens neemt iets toe wanneer de hypotheek met pensioeninleg wordt afgelost. “Daar staat wel een grotere daling van het inkomen na pensionering tegenover. Of de propositie interessant is voor huishoudens hangt daarom vooral af van de waarde die zij hechten aan inkomen nu en later”, schrijven de onderzoekers.

De Amsterdam School of Real Estate denkt niet dat veel huishoudens van de mogelijkheid gebruik zullen gaan maken. Pensioenpremies gebruiken voor extra aflossen lijkt simpelweg niet aantrekkelijk genoeg. “Het is onze inschatting dat, gezien het relatief grote verschil tussen de winst nu en de kosten later, veel huishoudens af zullen zien van de mogelijkheid om hun pensioenpremies in te zetten voor de aflossing van de hypotheek.”

Reageer op dit artikel