nieuws

Eigen Huis wil af van asbestwet

Financiële planning 3311

Het verbod op asbestdaken gaat te ver en moet worden teruggedraaid. Dat stelt Vereniging Eigen Huis in EenVandaag. De belangenvereniging zegt talloze noodkreten te ontvangen van woningbezitters die met torenhoge offertes worden geconfronteerd.

Eigen Huis wil af van asbestwet

Vereniging Eigen Huis pleit voor herbezinning van de asbestwet. In deze wet staat dat alle asbestdaken voor 2025 verwijderd moeten zijn. Volgens de belangenorganisatie is het verbod te absoluut en houdt het te weinig rekening met recente studies waarin de risico’s van asbestdaken worden genuanceerd.

Onverzekerbaarheid

Eigenaren van zakelijke panden en woonhuizen moeten vóór 2025 hun asbestdaken saneren. Wanneer ze dat niet doen, dan dreigt een boete van de gemeente waarin het pand staat. Daarnaast speelt onverzekerbaarheid een rol en kunnen er problemen zijn met de (her)financiering van woningen.

Nieuwe subsidieregeling

Sinds 2016 stelt de overheid subsidie beschikbaar voor de sanering van asbestdaken. Om daken met asbest te saneren wordt € 4,50 uitgekeerd met een maximum van € 25.000. Voor 2019 was een bedrag van € 8 miljoen beschikbaar dat in januari al op was. De verwachting is dat in de loop van dit jaar een nieuwe subsidieregeling in de lucht komt. Het gaat hier om een initiatief van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, de provincies, gemeenten, banken en de Rijksoverheid.

Reageer op dit artikel