nieuws

Deel bankbedrijf ASR naar Achmea

Financiële planning 3991

Achmea Bank neemt een deel van de bankactiviteiten van ASR bank over. Het gaat om een spaarportefeuille met 125.000 klanten en een hypotheekportefeuille. Die laatste blijft wel bediend worden door ASR.

Deel bankbedrijf ASR naar Achmea

De spaarportefeuille is circa € 1,7 mld groot, de hypotheekportefeuille heeft een volume van € 1,5 mld. De overname past volgens Achmea binnen de strategie van groei in pensioenen en pensioendienstverlening en daarmee geïntegreerde bancaire producten en vermogensbeheer. ASR heeft er juist voor gekozen om afscheid te nemen van het bankbedrijf als kernactiviteit. ASR-topman Jos Baeten noemt de overname “een cruciale stap in het afbouwen van onze bankactiviteiten”. “We zijn verheugd dat we met Achmea een geschikte partij hebben gevonden voor de voortzetting van het grootste deel van onze bancaire activiteiten.”

ASR neemt geen afscheid van hypotheken

Na afronding van de overname worden de spaarklanten van ASR ondergebracht bij Centraal Beheer. De hypotheekklanten blijven bediend worden ASR: aanspreekpunt, overeenkomst en voorwaarden blijven hetzelfde. “ASR blijft actief op de hypothekenmarkt. We hebben in totaal voor ongeveer € 8,2 mld aan hypotheken op de balans staan, waarvan € 1,5 mld op de balans van ASR bank, die naar de balans van Achmea Bank wordt overgedragen.” Vorig jaar introduceerde ASR nog een startershypotheek met een loopijd van 40 jaar.

Impact beperkt

Volgens ASR is de impact van de verkoop “niet materieel”. “De bijdrage van ASR bank aan het operationeel resultaat bedroeg € 1 mln in 2017. Het beëindigen van alle bancaire activiteiten zal uiteindelijk naar verwachting een beperkte positieve impact op de solvabiliteit hebben.” Het concern denkt in de eerste helft van volgend jaar alle andere activiteiten van het bankbedrijf af te ronden. De afronding van deze overname wordt verwacht in de tweede helft van het jaar, na goedkeuring door toezichthouders en mededingingsautoriteit ACM.

Reageer op dit artikel