nieuws

CFD verwacht stroom van woekerpolisclaims tegen intermediairs

Financiële planning 9456

De Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) vreest dat het woekerpolisdossier een drastische wending neemt. Volgens de belangenvereniging richten claimclubs hun pijlen binnenkort op het advies en de zorgplicht van het intermediair.

CFD verwacht stroom van woekerpolisclaims tegen intermediairs

Verschillende claimpartijen zitten op dit moment met elkaar om tafel om acties richting tussenpersonen voor te bereiden, stelt CFD in een persbericht. Dat kan volgens de belangenvereniging uiteenlopen van acties bij intermediairs voor het pand tot grootschalige juridische procedures. Voorzitter Edwin Herdink verwacht dat de grote intermediairbedrijven het eerst te maken krijgen met claims.

Collectieve claim

“De slechte adviseurs zijn al jaren geleden uit de branche vertrokken, maar de dossiers hebben ze achtergelaten. Vooral bij grotere intermediairs, onder andere door overname van portefeuilles, liggen er soms nog honderden dossiers, die tenminste de schijn tegen hebben als het om de advieskwaliteit gaat. Ook komt er meer focus op intermediairs die mkb-pensioenproducten hebben bemiddeld”, aldus Herdink. “Verder begrijpen we dat bij grote intermediairs vaste verkoopprocedures en dossiervorming er voor zorgen dat het advies over al die dossiers vrij homogeen is. Hierdoor kan een collectieve claim makkelijker slagen.”

Niet gewezen op schikking

Herdink wijst bovendien op de zorgplicht wanneer een collectieve schikking met een verzekeraar is getroffen, zoals tussen Allianz en drie claimclubs. “Meestal gelden die schikkingen alleen voor polishouders die zich tijdig hebben aangemeld voor de collectieve claimprocedure, dat is ook bij Allianz het geval. Zo minimaliseren verzekeraars hun schade. CFD verwacht dat gedupeerden, die te laat zijn voor de aanmelding voor zo’n collectieve schikking, worden doorverwezen naar hun intermediair of zelf aankloppen bij het intermediair. En daar vervolgens verhaal gaan halen met de vraag ‘waarom heb je mij niet op die schikkingsmogelijkheid gewezen?’”

Ab Flipse

CFD is niet de eerste die verwacht dat het woekerpolisdossier tot claims gaat leiden tegen tussenpersonen. Voorzitter Ab Flipse van Vereniging Woekerpolis.nl benadrukte bij het sluiten van de Allianz-deal dat er een grote rol ligt bij het intermediair als het gaat om het activeren van woekerpolisklanten. “Mijn vraag is, kunnen die mensen hun intermediair aansprakelijk stellen omdat deze hen niet gewezen heeft op de gratis mogelijkheid zich aan te sluiten bij een claimorganisatie. Heeft men hier zijn zorgplicht verzaakt?”, zei Flipse begin 2018 tegen am:.

Samenwerking in woekerpolisscan

Flipse en Herdink hebben bovendien de handen ineengeslagen. Vereniging Woekerpolis.nl gaat samenwerken met CFD bij de vorige maand gelanceerde woekerpolisscan. Intermediairs die deze CFD-scan doorlopen, kunnen gevrijwaard worden van acties van de kant van Woekerpolis.nl. Ze moeten dan wel hun portefeuille door laten lichten en hun klanten attenderen op gratis claimmogelijkheden (bij Woekerpolis.nl of een andere claimorganisatie) en collectieve schikkingen. “Dan willen wij deze intermediairs vrijwaren acties van onze kant”, laat Flipse weten. Ook met stichting WoekerClaims is CFD een samenwerking aangegaan.

Reageer op dit artikel