nieuws

Wegwijs waarschuwt voor te snel bezwaar maken tegen hogere WOZ-waarde

Financiële planning 8414

Het consumentenplatform Wegwijs waarschuwt om niet te stel bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking. Een hogere WOZ-waarde kan in een aantal gevallen namelijk financieel voordeel opleveren.

Wegwijs waarschuwt voor te snel bezwaar maken tegen hogere WOZ-waarde

Gemeenten geven in januari en februari de WOZ-beschikkingen af. Gemiddeld ligt de WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2018 een stuk hoger dan een jaar eerder. Een hogere WOZ-waarde heeft negatieve consequenties voor onder meer de hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing en de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait), maar ook voor bijvoorbeeld de te betalen schenk- of erfbelasting.

Lagere WOZ-waarde soms nadelig

Wegwijs adviseert om goed na te denken of het verstandig is om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. “In bepaalde situaties is het juist een nadeel als de waarde van je woning lager wordt ingeschat.” Bij verkoopplannen is het volgens het platform vaak voordelig wanneer een huis hoger wordt gewaardeerd , omdat dat de kans op een hogere verkoopprijs vergroot.

Korting op hypotheekrente

Ook brengt het platform onder de aandacht dat een korting op de hypotheekrente niet denkbeeldig is bij een hogere WOZ-waarde. Hypotheekverstrekkers hanteren namelijk vaak een risico-opslag wanneer de geldlening hoger is dan de waarde van het huis. Een hogere WOZ-waarde kan ervoor zorgen dat de risico-opslag, die soms wel 0,9 procent bedraagt van het reguliere tarief, komt te vervallen en dus minder hypotheekrente hoeft te worden betaald.

Betalingsproblemen

Ook bij betalingsproblemen kan een hogere WOZ-waarde positief zijn. “Bij betalingsproblemen kan de bank verplichten het huis gedwongen te verkopen. Hoe meer jouw woning waard is, des te minder risico loopt de bank hierbij.”

Reageer op dit artikel