nieuws

DNB: Verschillen tussen hypotheken van banken en regiepartijen worden kleiner

Financiële planning 1036

De hypotheken die verstrekt worden bij banken, verzekeraars en regiepartijen gaan steeds meer op elkaar lijken. Dat constateert De Nederlandsche Bank. Banken en niet-banken richten zich volgens de toezichthouder steeds meer op dezelfde klanten. De daling van het marktaandeel van banken is tot stilstand gekomen.

DNB: Verschillen tussen hypotheken van banken en regiepartijen worden kleiner

Nieuwe hypotheken verstrekt door niet-banken (verzekeraars en regiepartijen met geld van pensioenfondsen en beleggers) hebben een langere rentevaste periode dan leningen van banken: gemiddeld 16 jaar versus 12 jaar. Niet-banken verstrekken vaker hypotheken met een hoge loan to value. In 62% van de gevallen was bij verzekeraars en regiepartijen sprake van een hypotheek met een LTV boven de 90%. Bij banken was dat bij 49% van de hypotheken het geval. Banken sluiten bovendien minder vaak hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie, aldus DNB.

Dezelfde klanten

Deze verschillen zijn volgens de toezichthouder de afgelopen jaren echter afgenomen. “Banken zijn zich meer op hypotheken met lange rentevaste periodes gaan richten, en niet-banken verstrekken vaker hypotheken zonder NHG”, schrijft DNB op basis van recente cijfers. “Banken en niet-banken richten zich dus steeds meer op dezelfde klanten. Mede daardoor lijken de hypotheekuitzettingen van banken en niet-banken steeds meer op elkaar.”

Aflossingsvrije hypotheken

Verschillen blijven er echter nog wel. Zo bestaat de portefeuille van verzekeraars en regiepartijen voor 40% uit aflossingsvrije leningen. Bij banken is dat de helft. Bij banken neemt overigens wel het aandeel van aflossingsvrij licht af in de nieuwe productie. Twee jaar geleden was dat 38%, nu 35%. Bij de niet-banken was juist sprake van een kleine toename: van 28% naar 31%. Ook hierin groeien banken en niet-banken dus naar elkaar toe.

Marktaandelen in balans

Volgens DNB zijn de marktaandelen in balans. Banken waren afgelopen twee jaar goed voor twee derde van de nieuwe productie; verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsinstellingen voor een derde. “Na een duidelijke verschuiving van marktaandeel van banken naar niet-banken in de periode 2013-2016 lijkt de afgelopen jaren dus sprake van stabilisatie. Een verklaring hiervoor is dat banken na enkele jaren van terughoudendheid weer een actievere rol zijn gaan spelen”, aldus de toezichthouder.

In het segment van hypotheken met een rentevaste periode tussen de 15 en 20 jaar nam het marktaandeel van banken toe van een derde naar 45%. De stabilisatie komt volgens DNB ook doordat verzekeraars op dit moment minder ruimte hebben voor groei in hypotheken.

Reageer op dit artikel