nieuws

Studieschuld valt in gemeenschap: vrouw opgezadeld met helft schuld gesjeesde ex

Financiële planning 6410 PA

Voor een studieschuld worden geen uitzonderingen gemaakt bij de verdeling van bezittingen en schulden na een scheiding. Een vrouw eiste in hoger beroep dat de studieschuld van haar ex-man buiten de gemeenschap zou vallen omdat zij pas na het huwelijk op de hoogte zou zijn gesteld van de schuld. Het gerechtshof oordeelde dat de uitzonderingsregel waarin een lening ‘verknocht’ is aan een van de partners, niet op deze situatie toepasbaar is.

Studieschuld valt in gemeenschap: vrouw opgezadeld met helft schuld gesjeesde ex

De vrouw kwam naar eigen zeggen pas tijdens het huwelijk achter de schuld van haar man, waarop die beloofd zou hebben de terugbetaling zelf te dragen. De vrouw vindt ook dat haar ex zelf verantwoordelijk was voor de problemen waardoor hij zijn studie niet heeft kunnen afronden. De Hoge Raad zorgde in 2012 dat in sommige gevallen een lening niet in de huwelijkse gemeenschap van goederen valt. De vrouw pleitte ervoor dat zij ook voldeed aan de in het arrest genoemde uitzonderingsgevallen.

Gevangenisstraf

De partners zijn kort gehuwd geweest, hebben kort samengewoond, hadden geen gezamenlijke bankrekeningen en de schuld is voor het huwelijk gemaakt zonder dat de vrouw daarvan voor het huwelijk op de hoogte is gesteld. Het feit dat de man inmiddels een gevangenisstraf uitzit, zorgde ervoor dat het vertrouwen van de vrouw werd beschaamd en de scheiding is aangevraagd.

Overdracht woning

De man claimt echter dat zijn ex-vrouw wel degelijk wist van de studieschuld. Hij betwist dat hij een afspraak heeft gemaakt over het dragen van de schuld. Die afspraak wilde hij wel maken in de echtscheidingsprocedure, maar daar kwam hij op terug nadat zijn ex-vrouw weigerde om mee te werken aan de overdracht van de echtelijke woning.

Niet verknocht

Het gerechtshof concludeerde dat de vrouw onvoldoende heeft kunnen bewijzen dat er een onderlinge afspraak over de studieschuld was. “De beantwoording van de vraag of een schuld, wegens het hoogstpersoonlijk karakter daarvan […] aan een van de echtgenoten is verknocht en dus […] niet in de gemeenschap valt, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waaronder met name de aard van die schuld, zoals deze mede door de maatschappelijke opvattingen wordt bepaald […]. Daarvan zal slechts in bijzondere omstandigheden sprake zijn. De enkele stelling dat het aan de man zelf te wijten is dat hij zijn studie niet heeft afgemaakt […] is naar het oordeel van het hof onvoldoende om de studieschuld als verknocht aan te merken.”

Niet uitzonderlijk

“Dat partijen een periode niet hebben samengewoond, berust, zo begrijpt het hof, niet op een afspraak tussen partijen, maar is het gevolg van het ongeval dat de man is overkomen en de langdurige verzorging die hij daarna nodig had. De duur van het huwelijk en het niet hebben van een gemeenschappelijke bankrekening zijn niet zulke uitzonderlijke omstandigheden dat deze een afwijking van artikel 1: 100 BW rechtvaardigen. De gevangenisstraf die de man aan het eind van het huwelijk opgelegd heeft gekregen, heeft niets te maken met de studieschuld”, schrijft het hof.

Hoe groot de studieschuld is die beide partijen moeten verdelen, vermeldt de uitspraak niet.

Reageer op dit artikel