nieuws

‘Geldverstrekkers kunnen hun wijzigende voorwaarden zelf niet meer bijbenen’

Financiële planning 1521

De laatste twee jaar hebben banken hun acceptatiecriteria en kredietvoorwaarden steeds verder versoepeld. DNB schrijft dat toe aan de toegenomen concurrentie, blijkt uit hun driemaandelijkse Bank Lending Survey. Sinds begin 2017 rapporteren banken per saldo elk kwartaal wel een versoepeling van de acceptatiecriteria. De Hypotheekshop bevestigt dat beeld in hun weekbericht en ziet ook dat consumenten er de dupe van zijn dat banken hun eigen wijzigingen niet meer kunnen bijbenen.

‘Geldverstrekkers kunnen hun wijzigende voorwaarden zelf niet meer bijbenen’

Volgens het Statistisch nieuwsbericht van DNB zette de versoepeling van de kredietvoorwaarden al eerder in. Vooral als het gaat om de marge op leningen met een gemiddeld risicoprofiel. In het laatste kwartaal van 2018 gaf één op de drie banken aan de marge te hebben verlaagd. Naast de toegenomen concurrentiedruk noemen banken ook een afgenomen risicoperceptie als oorzaak van hun toegeeflijkheid.

Externe nieuwsbrieven

De Hypotheekshop herkent het sneller wijzigen van kredietvoorwaarden en acceptatiecriteria. “Waar acceptatiebeleid en productvoorwaarden voorheen jaarlijks werden gewijzigd, gebeurt dit tegenwoordig haast maandelijks. We constateren dat aanbieders moeite hebben om dit hoge tempo bij te benen. Regelmatig worden de wijzigingen alleen via externe nieuwsbrieven gecommuniceerd. De algemene voorwaarden zijn dan soms maanden later nog niet bijgewerkt. Dit geldt zelfs ook voor de acceptatiegidsen van sommige geldverstrekkers”, schrijft de Hypotheekshop in hun weekbericht.

Volledige zekerheid

De keten ziet ook dat consumenten en adviseurs los van het bindend aanbod geen bevestiging op papier kunnen krijgen over het werkelijk aanbieden van een productvoorwaarde. “Bijvoorbeeld automatische renteaanpassing van de risicoklasse of het vervallen van bereidstellingsprovisie (verlengingskosten van de rente). Omdat het vaak om voorwaarden gaat die belangrijk zijn voor de uiteindelijke keuze van een aanbieder, is dit geen goede ontwikkeling. Op dit vlak dient consumenten volledige zekerheid worden geboden.”

Reageer op dit artikel