nieuws

Woonfonds plaatst vraagtekens bij verplichte inkomensverklaring voor NHG

Financiële planning 1149

Ondernemers moeten voor een NHG-hypotheek vanaf 1 januari altijd een inkomensverklaring meesturen. Voorheen gold die verplichting alleen bij NHG-aanvragen van zelfstandigen die nog geen drie jaar actief zijn. Volgens hypotheekverstrekker Woonfonds hebben ondernemers niet altijd baat bij die nieuwe verplichting. Omdat een aantal banken hun acceptatiecriteria afstemmen op de NHG-normen, zullen ook niet-NHG-aanvragen de inkomensverklaring gaan eisen.

Woonfonds plaatst vraagtekens bij verplichte inkomensverklaring voor NHG

De inkomensverklaring moet worden opgesteld bij een door de NHG gecertificeerd bureau. Dat bureau stelt vervolgens op basis van een standaardmodel het toetsinkomen vast, waarop de maximale hypotheek berekend wordt.

Stroomlijnen

Woonfonds sprak in een nog niet gepubliceerd artikel met Michel Lindenburg van advieskantoor FinaForte over de nieuwe eisen. Volgens hem worden er zaken gestandaardiseerd die in de praktijk zelden standaard zijn. Hij geeft aan dat dit voor geldverstrekkers begrijpelijk is. Die kunnen het acceptatieproces stroomlijnen en aan toezichthouders laten zien dat zij voldoen aan de normen. Voor ondernemers is het volgens hem nog maar de vraag of die er baat bij hebben.

Volgens Lindenburg kleuren de externe partijen zoveel mogelijk binnen de lijntjes. “Toch is voorzichtigheid niet altijd hetzelfde als goed. De klant kan ook te kort worden gedaan door een te laag afgegeven toetsinkomen. Het risico bestaat dat de klant betaalt voor een verklaring die zijn of haar mogelijkheden beperkt”, zegt Lindenburg.

Eenmalig karakter

De FinaForte-directeur noemt als voorbeeld een klant met een zelfstandig coachingsbedrijf. “In het eerste jaar is € 12.000 aan kosten gemaakt voor de eigen opleiding. Uit navraag bleek dat bij het opstellen van een inkomensverklaring geen rekening was gehouden met het eenmalige karakter van de kosten. Dat geeft een te eenzijdig beeld, zeker omdat de winst in het tweede jaar al significant hoger lag.”

Zelf lezen

Lindenburg en Woonfonds-manager Paul Bänziger wijzen adviseurs daarom op het belang van het zelf kunnen lezen van cijfers voor niet-NHG aanvragen. “Het verhaal en de toekomstvisie van de ondernemer tellen mee”, zegt Bänziger. “Adviseurs kunnen zich echt onderscheiden door zelf cijfers te lezen en zich te verdiepen in de ondernemer. Onze acceptanten helpen hier graag bij”, aldus Bänziger.

Reactie NHG

In een reactie zegt de NHG dat de nieuwe systematiek niet per definitie strenger is, maar vooral nauwkeuriger en actueler. Volgens een woordvoerder van de organisatie is dat in het belang van zowel ondernemer als geldverstrekker. Bovendien zouden ondernemers door de verplichte inkomensverklaring ook bij partijen terecht kunnen die voorheen geen geld aan zelfstandigen uitleenden. De woordvoerder merkt wat betreft het voorbeeld op dat ook in het oude systeem geen positieve correctie zou worden toegepast op de eenmalige opleidingskosten van € 12.000.

Reageer op dit artikel