nieuws

Wakkerpolis mag zich niet mengen in zaak tussen Vereniging Woekerpolis.nl en NN

Financiële planning 2310

Stichting Wakkerpolis is er niet in geslaagd mee te liften op de procedure die loopt tussen concullega-claimclub Vereniging Woekerpolis.nl en verzekeraar Nationale-Nederlanden. Volgens Wakkerpolis zouden verzekerden ermee gediend zijn als het gerechtshof in één keer alle argumenten weegt. Het hof wijst dat verzoek af. Het zou leiden tot flinke vertraging en de zaak onnodig gecompliceerd maken. NN en Vereniging Woekerpolis zijn blij met deze uitkomst.

Wakkerpolis mag zich niet mengen in zaak tussen Vereniging Woekerpolis.nl en NN

Stichting Wakkerpolis en Vereniging Woekerpolis.nl proberen allebei al jaren compensatie af te dwingen voor schade die hun klanten hebben geleden door beleggingsverzekeringen van NN. Vereniging Woekerpolis.nl verloor anderhalf jaar geleden een grote collectieve zaak bij de rechtbank Rotterdam. Die zaak werd al eind 2013 aangespannen. Momenteel loopt een beroep bij het Gerechtshof Den Haag. Stichting Wakkerpolis procedeerde eerst via Kifid en behaalde daar een overwinning. In het voorjaar van 2017 daagde Wakkerpolis NN voor de rechter.

In strijd met goede procesorde

Vervolgens wilde Stichting Wakkerpolis dat haar claim zou worden toegevoegd aan de hogerberoepszaak van Vereniging Woekerpolis.nl. Kort voor de kerstdagen stak het gerechtshof Den Haag daar echter een stokje voor. Volgens de uitspraak in deze zaak is voeging van Wakkerpolis in strijd met de goede procesorde. Het hof vreest “processuele complicaties”. “Door een eigen vordering in te stellen met een afzonderlijke onderbouwing wordt het debat in hoger beroep sterk uitgebreid waardoor te verwachten valt dat de procedure onredelijk wordt vertraagd”, aldus de rechter.

Het hof merkt bovendien op dat Wakkerpolis rijkelijk laat is met het verzoek tot voeging. Vereniging Woekerpolis startte de procedure tegen NN al in 2013, Wakkerpolis pas in 2017. “Haar processtrategie is kennelijk al die jaren geweest om eerst gebruik te maken van de mogelijkheden die een procedure voor Kifid biedt”, zegt de rechter over Wakkerpolis. En: “Dat voor Wakkerpolis sprake zal zijn van een tijdwinst van drie jaar als zij mag tussenkomen legt [..] onvoldoende gewicht in de schaal tegenover het belang van Woekerpolis en NN om geen vertraging te ondervinden in de hoofdprocedure.”

Alle argumenten tegelijk

“Wij begrijpen deze uitspraak niet”, reageert Adriaan de Gier, de advocaat van Stichting Wakkerpolis. “We hebben verzocht te participeren zodat de argumenten van Wakkerpolis ook worden meegenomen. Die wijken deels af van die van Vereniging Woekerpolis.nl, bijvoorbeeld als het gaat over de rol van voorbeeldkapitalen. Deze zaken gaan over principiële besluiten die grote impact hebben op het woekerpolisdossier. Wat zou logischer zijn dan in één keer alle argumenten tegelijk te wegen? Nu lopen verzekerden het risico dat ze in hun belangen worden geschaad.”

Woekerpolis.nl is juist blij met de uitspraak van het gerechtshof. Volgens Ab Flipse, voorzitter van de vereniging, heeft de voegingszaak alleen al tot 8 maanden vertraging geleid. Belangrijkste verschil tussen beide claimclubs is volgens hem dat Stichting Wakkerpolis zich vooral richt op de eerste kosten en dat zijn organisatie daarnaast andere argumenten aanvoert waarom de verkochte beleggingspolissen niet zouden deugen. Hij doelt daarmee op onder andere het crashrisico en het hefboom- en inteereffect. Verzekeraars zouden de gevolgen van (sterke) beursdalingen niet voldoende hebben uitgelegd.

‘Zaak al in eindfase’

Ook Nationale-Nederlanden is tevreden met de uitkomst in de voegingszaak. “Als Wakkerpolis zou tussenkomen, zou de procedure tussen Woekerpolis.nl en NN – die al in de eindfase is beland – vertraging hebben opgelopen”, aldus een woordvoerder. Wanneer een uitspraak volgt in de beroepszaak bij het Gerechtshof Den Haag is nog niet bekend.

Evenmin is bekend wanneer de rechtbank Rotterdam vonnis wijst in de zaak van Wakkerpolis. Over die rechtszaak lag de claimstichting overigens al eerder overhoop met NN. De verzekeraar probeerde Wakkerpolis niet ontvankelijk te verklaren. De rechter gaf de stichting afgelopen zomer echter toestemming een massaclaim namens 400.000 woekerpolisklanten voort te zetten.

Reageer op dit artikel