nieuws

Hoekstra tornt niet aan rentemaximum van 14% op kredieten

Financiële planning 440

Minister Wopke Hoekstra van Financiën ziet geen aanleiding te onderzoeken hoe de rentepercentages voor kredieten aan particulieren verder kunnen worden verlaagd. Wel onderzoekt hij problemen op de kredietmarkt voor zzp’ers en andere kleine ondernemers. Hij vindt het echter nog te vroeg om al maatregelen te nemen.

Hoekstra tornt niet aan rentemaximum van 14% op kredieten

De bewindsman zegt dat in antwoord op Kamervragen van 50Plus over Zweedse kredietcowboys die aan Nederlandse zzp’ers rentes in rekening brengen tot wel 200%. Volgens Hoekstra gebeurt dit niet alleen vanuit Scandinavië, maar ook vanuit andere landen.

Tot een veroordeling laat hij zich niet verleiden. “Of het verstrekken van het in de vraag genoemde krediet verantwoord is, is afhankelijk van de concrete situatie. Het is belangrijk dat de kredietverstrekker, die anders zelf ook een kans op wanbetaling riskeert, voldoende oog heeft voor de mogelijke risico’s voor (de eigenaar van) een onderneming. Ook de kredietnemer heeft een verantwoordelijkheid en dient voor zichzelf na te gaan of hij het krediet kan dragen”, schrijft de minister.

Kredietvergoeding niet hoog

De maximale kredietvergoeding voor particulieren is volgens Hoekstra in vergelijking met andere landen niet hoog. In Nederland geldt een maximale rente van 14% op jaarbasis (12% plus de wettelijke rente, nu 2%). ‘Payday loans’ in het Verenigd Koninkrijk kennen een rentepercentage van 100%.

De rente van 14% is volgens schuldenexpert niet de belangrijkste oorzaak van het ontstaan van problematische schulden. Hoekstra ziet daarom geen reden dat percentage te verlagen.

Zelfregulering

Voor ondernemers geldt geen wettelijke bescherming in de vorm van een maximale kredietrente. Hoekstra wijst erop dat een halfjaar geleden met de sector afspraken zijn gemaakt om de bescherming van kleinzakelijke klanten te verbeteren. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft een gedragscode ontwikkeld en de stichting MKB-financiering werkt nog aan gedragsregels en afspraken over transparantie. “Ik vind het nog te vroeg om te concluderen dat zelfregulering in dit verband niet werkt”, zegt de minister.

Hij wil wel de problemen van zzp’ers op de kredietmarkt onderzoeken. “Daarbij zal goed moeten worden gekeken of, en zo ja, voor welke groep bescherming nodig is en of het hier om een goed af te bakenen groep gaat.”

AFM-toezicht op zzp-krediet

Op maatregelen wil hij niet vooruitlopen. Ook niet op de suggestie van 50Plus om de AFM tevens toezichthouder te maken voor zzp-krediet. Een wettelijke zorgplicht en een renteplafond komen wat hem betreft eveneens te vroeg. “Het is belangrijk dat eerst de omvang van de problematiek nader in kaart wordt gebracht, voordat maatregelen worden overwogen.”

Reageer op dit artikel