nieuws

Examentraining (94): Vermogen

Financiële planning 2159

Iedereen die een Wft-beroepskwalificatie (behaald voor 1 april 2017) in stand wil houden, moet voor 1 april 2019 succesvol het relevante PE-examen afleggen. Samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel biedt am:web adviseurs opnieuw de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. Deze week een casus met vragen uit de module Vermogen.

Examentraining (94): Vermogen

Casus
Simon (42) en Olga (38) hebben in 2012 samen een woning gekocht. Hiervoor zijn zij een eigenwoningschuld van € 180.000 aangegaan. Deze schuld wordt afgelost met een KEW met een verzekerd bedrag van € 180.000. Hiervoor betalen zij maandelijks dezelfde premie.

Simon werkt al jaren bij dezelfde werkgever. Aan de hand van een middelloonregeling bouwt hij pensioen op bij een pensioenfonds.

Afkoop KEW
Zij willen van het opgebouwde kapitaal ter hoogte van € 40.000 op 1 oktober 2019 afkopen. Daarvan willen zij € 20.000 aflossen op de eigenwoningschuld. Het restant (€ 20.000) willen zij gebruiken om een boot te kopen.

De vader van Simon wil Simon en Olga een eenmalige schenking doen van € 60.000 voor een gedeeltelijke aflossing van de eigenwoningschuld.

Vraag 1
Hoe wordt fiscaal omgegaan met gedeeltelijke afkoop van de kapitaalverzekering?

a) De volledige uitkering is belastingvrij.
b) Het rentebestanddeel van de afkoop wordt gedeeltelijk belast. Voor de aflossing is deze belastingvrij, voor de vakantiewoning niet.
c) Het rentebestanddeel van de volledige afkoop wordt belast.

Toetsterm
2g.2: De kandidaat kan de fiscale gevolgen van de financiële oplossing berekenen.

Vraag 2
Valt de schenking van de vader van Simon onder de verhoogde schenkingsvrijstelling?

a) Ja, dit is het geval.
b) Ja, maar alleen als de vader van Simon een insluitingsclausule laat opstellen bij de notaris.
c) Nee, de leeftijdgrens is overschreden en dus kan geen beroep worden gedaan op de verhoogde schenkingsvrijstelling.

Toetsterm
2d.2: Kandidaat kan het actuele vermogen berekenen.

Vraag 3
Kan Simon shoppen met zijn pensioenkapitaal bij vrijval van het pensioenkapitaal op de pensioendatum?

a) Ja, binnen een periode van zes maanden na vrijvaldatum.
b) Nee, hij heeft hier niet de juiste pensioenovereenkomst voor.
c) Nee, dit is alleen mogelijk via een pensioenverzekeraar.

Toetsterm
2d.3: De kandidaat kan de werkgevers- pensioenregeling en het Uniform Pensioen Overzicht interpreteren.

 

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

Eerdere examentrainingen zijn hier te vinden.

Reageer op dit artikel