nieuws

BNP Paribas Cardif vernieuwt aflosverzekering. 6 vragen aan Marieke van Zuien

Financiële planning 1083

Meer huizenkopers kunnen vanaf vandaag gebruik maken van de Hypotheek Aflos Verzekering van BNP Paribas Cardif. De verzekeraar verruimt haar acceptatiebeleid door niet langer naar de LTV te kijken, maar naar de schuld bij het begin van de hypotheek. Het product is nu ook verkrijgbaar bij hypotheken boven de € 400.000. Volgens commercieel directeur Marieke van Zuien is de verzekering door de wijziging makkelijker mee te nemen in het advies. Zes vragen aan haar.

BNP Paribas Cardif vernieuwt aflosverzekering. 6 vragen aan Marieke van Zuien

Jullie stappen af van uitkering op basis van het gedeelte boven de 60% LTV naar de bovenste 40% van de oorspronkelijke hypotheek. Waarom?
“We merkten dat bij de eerste versie van ons product een groeiende groep woningbezitters buiten de boot valt vanwege de dalende LTV. Daarbij hanteerden we tot nu toe een minimum LTV van 70%. We kregen terug van adviseurs dat voor veel van hun klanten dan de aflosverzekering te beperkt effect had omdat ze, bijvoorbeeld door overwaarde, geen volledige hypotheek meer nodig hadden. Maar ook voor die mensen kan arbeidsongeschiktheid financieel gezien behoorlijk impactvol zijn.”

Waarom niet gekozen voor een lagere LTV?
“We hebben ervoor gekozen om een foto te maken van het begin van de hypotheek en op basis van de nominale waarde van de lening het verzekerd kapitaal te bepalen. Wat er in de tussentijd gebeurt met de waarde van de woning heeft geen invloed op de hoogte van de uitkering en dat was in de oude situatie ook al zo. We hebben bewust gekozen voor een versimpeling, ook omdat LTV in de praktijk een lastig begrip is voor de klant.”

Jullie aflosverzekering keert altijd uit als er sprake is van een WIA-uitkering. Loop je daarmee als verzekeraar geen enorm risico?
“De woonlastenverzekering die wij vroeger voerden, en sommige partijen nog steeds, vonden wij te complex. Door te kiezen voor een eenmalige uitkering waarmee je bij schade de top van je hypotheek kunt aflossen, hebben we de complexiteit eruit gehaald. Verzekeringstechnisch is dit risico goed af te dekken. De risico exposure geldt voor de eerste 10 tot 15 jaar van de hypotheek waar dat risico vroeger wel 30 jaar even zwaar meeliep met de hypotheek.”

Is het probleem van de klassieke AOV-proposities niet dat er vaak gedoe ontstaat bij de (her)keuring van de verzekerde bij schade?
“Dat denk ik wel en daarbij spreken we natuurlijk ook uit eigen ervaring. Wij krijgen van adviseurs en consumenten terug dat het fijne van de aflosverzekering is dat het gaat om een eenmalige vaststelling van de schade en de bijbehorende uitkering in plaats van dat je ieder moment weer kan worden opgeroepen voor een herkeuring. Dat wordt echt gezien als een complexiteit verzwarend proces.”

Risico’s als AO worden in veel gevallen op het eind nog snel even aangevinkt als zijnde besproken

In hoeverre hebben jullie last van de Nationale Hypotheek Garantie? Die dekken toch ook de top van de hypotheek af?
“Terechte vraag, maar beide producten worden niet als een substituut van elkaar gezien. We praten zelfs regelmatig met het waarborgfonds omdat we beiden relevant zijn en awareness creëren omtrent een belangrijk risico. Alleen hebben wel allebei op een heel ander moment een rol. Je sluit juist een aflosverzekering om te voorkomen dat je een beroep moet doen op de NHG.”

Wat is het draagvlak voor jullie verzekering onder het intermediair? Hoe breng je de adviseur ertoe dit risico mee te nemen?
“Ik ben heel tevreden over hoe zich dat ontwikkelt. Er ontstaat vanuit het intermediair steeds meer vraag en door aansluiting bij de belangrijkste serviceproviders maken we ons product nog beter bereikbaar. Tegelijkertijd is de realiteit ook dat in veel gevallen risico’s als AO op het eind nog snel even worden aangevinkt als zijnde besproken. De adviseur opereert echter steeds meer in een markt die uitgaat van risicoacceptatie en de daaraan gepaard gaande zorgplicht. De klant moet echt weten wat de impact is van bepaalde risico’s. Eenvoud en duidelijkheid van onze kant helpen daarbij.”

Reageer op dit artikel