nieuws

Vanaf april nog maar één methode om loonkostensubsidie te bepalen

Financiële planning 1173 PA

In plaats van de huidige zes methodieken om de loonwaarde van arbeidsbeperkten te bepalen komt er straks één landelijk geldende methode. Dat schrijft staatssecretaris Tamara van Ark in een brief aan de Tweede Kamer. De maatregel heeft gevolgen voor de loonkostensubsidie. Samen met andere ingrepen hoopt Van Ark dat meer mensen met een beperking aan het werk gaan en aan het werk blijven.

Vanaf april nog maar één methode om loonkostensubsidie te bepalen

Op basis van een loonwaardebepaling wordt vastgesteld hoe hoog de loonkostensubsidie is die de werkgever van de gemeente krijgt als compensatie voor de verminderde productiviteit van de werknemer die hij in dienst heeft. Op dit moment zijn er volgens staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zes loonwaardemethodieken. Daartussen zitten behoorlijke verschillen.

Dat is vooral vervelend voor werkgevers die over regiogrenzen heen actief zijn of mensen in dienst hebben uit verschillende gemeenten. Daarom gaat Van Ark werk maken van één loonwaardemethodiek. Voor het hele land gaat dezelfde methode gelden. Hoe eenduidiger de aanpak, hoe makkelijker het voor werkgevers wordt om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en in dienst te houden, aldus de staatssecretaris. Voor 1 april 2019 wil Van Ark de nieuwe methodiek hebben vastgesteld.

Boven bijstandsniveau

Daarnaast wil Van Ark het aantrekkelijker maken voor mensen met een beperking om te werken. Meer werken moet echter wel lonen, vindt ze. Daarom wil ze een gedeeltelijke vrijlating voor mensen die in deeltijd werken met loonkostensubsidie. Nu krijgen mensen met een arbeidsbeperking een aanvulling tot bijstandsniveau. Als ze meer uren gaan werken, krijgen ze niet meer nettoloon. Van Ark wil het mogelijk maken dat mensen met een arbeidshandicap € 130 per maand boven bijstandsniveau verdienen. Een vergelijkbare regeling is er al voor werknemers met een medische urenbeperking. Die is echter structureel van aard, de nieuwe regeling voor mensen met een arbeidsbeperking geldt voor maximaal een jaar. Gemeenten kunnen de regeling met zes tot twaalf maanden verlengen zolang uitbreiding van deeltijduren niet mogelijk is.

Reageer op dit artikel