nieuws

Uw toegevoegde waarde: vertel het

Financiële planning 1022

Uw klant moet u betalen voor uw (uitvaart) verzekeringsadvies. Dan is het belangrijk dat u inzichtelijk maakt welke werkzaamheden u allemaal verricht voor die vergoeding. Ook uw advies over het financieren van uitvaartkosten heeft toegevoegde waarde voor de klant.

Uw toegevoegde waarde: vertel het

Leg uw klanten duidelijk en transparant uit wat ze betalen voor uw dienstverlening. Geef inzicht in de werkzaamheden die u allemaal voor hem of haar uitvoert. Onderstaand overzicht helpt u wellicht om uw klant te laten zien wat uw meerwaarde is. U bent het absoluut waard, maar vertel het ook.

Oriëntatie- en voorbereidingsfase

 • Door het bijwonen van seminars, het lezen van vakbladen en het volgen van opleidingen houdt u uw vakkennis op peil. Uw uitgebreide kennis kunt u begrijpelijk overbrengen richting uw klant.
 • U onderhoudt contacten met aanbieders, zodat u exact weet wat er in de uitvaartverzekeringsbranche relevant is voor uw klant.
 • U leest alle beschikbare productinformatie en polisvoorwaarden en vergelijkt deze voor uw klant. Een tijdrovende bezigheid, maar u wilt immers een goed uitvaartverzekerings­advies geven.
 • U bereidt het adviesgesprek goed voor. Heeft uw klant al een uitvaartverzekering via u afgesloten? Wat is de huidige waarde van die verzekering? Wat zijn de plaatselijke grafkosten?

Inventarisatiefase

 • U inventariseert samen met uw klant de uitvaartwensen én de daarbij behorende uitvaartkosten voor hem/haar en de eventuele gezinsleden.
 • U inventariseert of de klant ook nog andere uitvaartverzekeringen heeft afgesloten en wat de verzekerde waarde daarvan is.

Adviseringsfase

 • Op basis van de inventarisatiefase bekijkt u of een (aanvullende) uitvaartverzekering noodzakelijk is. Mocht dat het geval zijn dan adviseert u welke uitvaartverzekering het best bij uw klant past.
 • U legt de voor- en nadelen per productsoort uit (bijvoorbeeld verschil tussen natura en kapitaal).
 • Als uw klant dit wenst, stelt u vrijblijvend een offerte of een vergelijking op.
 • Op een later moment, wanneer uw klant de offerte of de vergelijking heeft bekeken, benadert u uw klant opnieuw om eventuele vragen te beantwoorden.

Bemiddelingsfase

 • U helpt uw klant bij het invullen van het aanvraagformulier
 • U dient de aanvraag in voor uw klant.
 • U controleert de polis van de aanbieder of deze exact is opgemaakt zoals met uw klant is overeengekomen.

Nazorgfase

 • Zijn er gedurende de looptijd van de uitvaartverzekering veranderingen in de gezinssituatie van uw klant? Dan bekijkt u of de verzekering aangepast dient te worden en voert u deze wijzigingen door.
 • U legt alle verzekeringsgegevens en correspondentie vast in uw eigen administratie. Zo weten u en uw klant altijd wat er is afgesproken.
 • U informeert uw klant regelmatig over onderwerpen die met de uitvaartverzekering, de kosten van een uitvaart of ontwikkelingen in de uitvaartbranche te maken hebben. Dit doet u bijvoorbeeld met een (digitale) nieuwsbrief. Dit verkleint de kans dat uw klanten onvoldoende verzekerd zijn.
 • U controleert periodiek of uw klant mogelijk onderverzekerd is. Een geruststellend gevoel voor uw klant.
 • Zijn er wettelijke wijzigingen of aanpassingen die gevolgen hebben voor de verzekering? Dan informeert u uw klant zo snel mogelijk.
 • Als uw klant vragen heeft gedurende de looptijd van de verzekering, dan zorgt u dat uw klant snel het juiste antwoord krijgt (als uitvaartspecialist ondersteunt Monuta u hier graag bij).
 • Bij een eventueel overlijden ondersteunt u uw klant onder andere bij de uitleg van de te volgen procedure, bij de verzending van de benodigde stukken naar de verzekeraar en u controleert de uitkering.

Kosten

Natuurlijk maakt u ook kosten voor uw dienstverlening. Naast de uren die u maakt, kan de klant ook denken aan huisvestingskosten, personeelskosten, (verplichte) opleidingskosten, automatiseringskosten en kosten voor communicatiemiddelen (zoals portokosten en telefoon).

Openheid

Leg uw klanten duidelijk en transparant uit wat ze betalen voor uw dienstverlening. Geef inzicht in de werkzaamheden die u allemaal voor hem of haar uitvoert. Ze hebben daar over het algemeen geen compleet beeld bij. Uw klanten waarderen uw openheid en zijn ook bereid daarvoor te betalen.

Dit is een partnerbijdrage van Monuta. Bekijk hier een volledig overzicht van partnerberichten van Monuta.

Reageer op dit artikel