nieuws

NVM: Motie Nijboer brengt kwaliteit woningtaxaties in gevaar

Financiële planning 1035

De gisteren aangenomen motie van Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) om druk te houden op de kosten voor taxatierapporten brengt de kwaliteit daarvan in gevaar. Hiervoor waarschuwt makelaarsvereniging NVM. Volgens voorzitter Ger Jaarsma ligt de kwaliteit van de taxaties in ons land juist op een relatief hoog niveau. 

NVM: Motie Nijboer brengt kwaliteit woningtaxaties in gevaar

De motie riep minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) op “om in gesprek te gaan met banken om ervoor te zorgen dat mensen minder geld kwijt zijn aan taxatierapporten.” Directe aanleiding voor de motie was een onderzoek van de Consumentenbond waaruit naar voren kwam dat er vaak grote verschillen zijn de in de getaxeerde waarden voor dezelfde woning.

Betrouwbaarheid taxaties

NVM-voorzitter Jaarsma (foto) snapt dat dit vragen oproept over de betrouwbaarheid van taxaties. “Ook bij ons, want als er misstanden zijn, lossen wij die graag met/voor onze leden op. Dat wilden we ook graag met de Consumentenbond doen, maar die stond daar tot nu toe afwijzend tegenover.”

Lagere kosten

Dat de motie Nijboer is aangenomen betekent volgens Jaarsma niet dat een daadwerkelijke kostenverlaging een gelopen race is. Er loopt al een traject bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën over taxaties, waarbij de NVM een actieve gesprekspartner is. “We staan op het standpunt dat het niet zo kan zijn dat aan de ene kant meer eisen worden gesteld door de toezichthouders en daarnaast door de politiek om lagere kosten wordt gevraagd”, aldus Jaarsma.

‘Quick-and-dirty’

Hoewel de motie op dit moment geen directe gevolgen heeft voor vastgoedtaxateurs, waarschuwt de NVM-voorzitter dat lagere tarieven voor taxaties mogelijk ten koste gaan van de kwaliteit. “De politiek zal moeten kiezen tussen ‘quick-and-dirty’ waardebepalingen met hoge risico’s of goed onderbouwde taxaties en de prijs die daaraan verbonden is. Uiteraard kiezen wij voor het laatste. De aangenomen motie om de prijs van taxaties te verlagen omdat ze niet betrouwbaar zouden zijn, slaat volgens ons de plank mis.”

Opgetrokken wenkbrauwen

De NVM is al langere tijd in gesprek met de overheid en het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) om de kwaliteit van taxaties goed te borgen. “Wij spannen ons als branchevereniging van makelaars en taxateurs zeer in om de in onze ogen onterechte beeldvorming over de kwaliteit van taxaties recht te zetten”, stelt de aldus Jaarsma. “In Europees verband wordt vaak met opgetrokken wenkbrauwen gekeken naar de discussies die wij hierover voeren. De kwaliteit van taxateurs en taxaties ligt in Nederland op een relatief hoog niveau. Het is moeilijk uit te leggen dat juist in Nederland de taxateur onder vuur komt te liggen.”

Reageer op dit artikel