nieuws

Nationaal Regime MiFID II: Wanneer verstrek je onafhankelijk beleggingsadvies?

Financiële planning 1444

Wanneer ben je nu eigenlijk bezig met onafhankelijk beleggingsadvies? Met de komst van het zogeheten nationale regime,  wordt deze vraag volgens Michiel van Vugt van NNEK relevanter dan ooit. Het Fondsenplatform van NNEK en Hart Advocaten organiseerden eerder deze week een seminar over de nieuwe wetgeving. 

Nationaal Regime MiFID II: Wanneer verstrek je onafhankelijk beleggingsadvies?

Het nationaal regime, onderdeel van MiFID II, gaat in vanaf 1 januari 2019 en is van toepassing op financieel adviseurs die beleggingsfondsen adviseren en/of orders ontvangen en doorgeven. De eisen rondom beleggingsadvies worden flink aanscherpt, zo hield Hart Advocaten het publiek voor. In het licht van het onderwerp ‘kostentransparantie’ moeten adviseurs moeten vooraf (ex-ante) aan de klant laten zien wat de verwachte kosten en lasten zijn, en achteraf (ex-post) wat de werkelijke kosten zijn.

Jaarlijkse toets

Verder wordt het verplicht voor adviseurs om jaarlijks te toetsen of de belegging nog geschikt is voor de klant. Een andere aanpassing is dat beleidsmatig een aantal keuzes gemaakt moet worden over onder meer de doelgroep, het distributiebeleid, de klachtenafhandeling  en het beleggingsbeleid.

Goed voor de klant

“Dit biedt kansen en mogelijkheden”, aldus Michiel van Vugt, manager Financieel Adviseurs Fondsenplatform bij NNEK.  “De financieel adviseur die zijn klant goed kent en regelmatig ziet, kan prima uit de voeten met deze nieuwe eisen. Verplicht toetsen of de belegging nog geschikt is, is zowel goed voor de klant als de adviseur”, zegt Van Vugt.

‘Onafhankelijk beleggingsadvies’

Een grotere uitdaging wordt volgens hem het opnemen van telefoongesprekken die met het ontvangen, doorgeven en uitvoeren van klantorders te maken hebben. Daarmee samen hangt de vraag wat binnen het nationaal regime wordt verstaan onder  ‘onafhankelijk beleggingsadvies’. Als je gebonden bent aan één partij of je analyseert  maar een beperkt aantal beleggingsfondsen mag je je als adviseur niet meer ‘onafhankelijk’ noemen.

Niet op de hoogte

Van Vugt ziet problemen ontstaan: “Wij werken al jaren met financieel adviseurs, en het valt ons op dat veel van hen niet op de niet op de hoogte zijn wanneer zij beleggingsadvies geven. Om deze groep te helpen komen we met een kort assessment om te bepalen of ze wel of geen advies geven.”

Reageer op dit artikel